Af Tina Bødker, Roskilde Katedralskole

 

I det seneste år er flere og flere mediefagslærere begyndt at anvende video-essays i deres undervisning. Ligeledes er der en tendens til at samme lærere beder deres elever om at lave egne video-essays. Disse kan med fordel træde i stedet for en aflevering, og man styrker elevernes kompetencer indenfor det praktiske arbejde, da eleverne selv skal redigere og indtale voice-over til deres video-essay. Her samler vi et par eksempler på forskellige elevproducerede video-essays til inspiration for lærere og elever.

 

1. Star Trek
Her introduceres der til Star Trek, serien. Der kontekstualiseres og seriens temaer og referencer gennemgås og analyseres. De tre hovedkarakterer præsenteres, analyseres og placeres i forhold til hinanden og andre medvirkende. Slutteligt foretager eleven en næranalyse af et udvalgt citat, som leder naturligt videre til en genreanalyse. Vi bliver båret sikkert igennem via en veltalende og stærk voice-over, samt god brug af tekst.

 

2. Paolo Sorrentino
Her introduceres vi indledende til instruktøren, Paolo Sorrentino. Eleven lader efterfølgende interviews med instruktøren føre os videre nærmere hans film og person. Derefter gennemgås typiske og genkendelige træk for instruktørens værker. Slutteligt foretages en næranalyse af et citat fra film The Great Beauty.

 

3. Mr. Robot
I essayets start introduceres vi kort til serien, Mr. Robot. Hurtigt fokuseres der på seriens temaer, hovedpersonen, narrativ og hvordan fremmedgørelse spiller en væsentlig rolle gennem serien. Fremmedgørelsen analyseres i udvalgte nedslag fra serien, hvor eleverne får fremvist deres teoretiske grundlag og kunnen.

 

4. Fargo (serie)
Via tekstindstillinger og uden voice-over (gennemgående for hele essayet) introducerer essayet til den faustiske myte og seriens titel. Der fortsættes via forbilledlig splitscreen og godt redigeringsarbejde med at præsentere seeren for seriens medvirkende og deres roller i den faustiske myte.

 

5. SKAM
En klar og veltalende voice-over præsenterer os kort for serien, hvorefter fokus rettes mod de medvirkendes kostumer og hvordan netop disse kan fortælle os mere om den medvirkende – også på et symbolsk plan. Voice-overen udviser stor viden om serien og guider os sikkert igennem situationer, som du sikkert ikke har lagt mærke til – eller har ladet falde frem i din bevidsthed.

 

6. Rick and Morty
Kort introduceres vi til serien, hvorefter fokus rettes mod seriens to hovedpersoner og hvordan de kan perspektiveres til en anden medieproduktion. Derefter fokuseres der på seriens tema, intertekstuelle referencer og genrer. Essayet slutter af med en analyse af seriens mediemæssige forhold.

 

7. Vikings
I dette essay bliver HBO-Playbook grundlaget for gennemgangen af serien. Elementerne gennemgås mens eksempler fra serien illustrerer. I gennemgangen af seriens stilistiske træk inddrages desuden FEMO-principperne.

 

Til at lave video-essays anvender eleverne Screencast-O-Matic, Quicktime, Screenflow, Final Cut Pro X eller lignende.

Tak til bidragsyderne Henrik Rytter, Karsten Iskov Kopp, Dorte Schmidt Granild og Malene Rothgardt.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *