Af Mimi Olsen, fagkonsulent, Hvidovre Gymnasium

 

Det første reformår lakker mod enden og eksamen er allerede i fuld gang. Det betyder også, at det er en tid, hvor der kommer spørgsmål vedrørende eksamensproduktioner og afvikling af eksamen med mere. Det giver anledning til at minde om, at –

  • Der max må være 5 elever i en gruppe, når eksamensproduktionen skal laves.
  • Eleverne skal have lavet en eksamensproduktion – og at det er skolen og os som mediefagslærere, der skal tilse, at eleverne får lavet den.
  • Det nu er et læreplanskrav, at C-niveau-produktionerne max må være 6 minutter og at B-niveau-produktionerne max må være 10 minutter.
  • At eksamensproduktionen skal være afleveret inden der gives årskarakterer – og at der ikke må ændres på de afleverede eksamensproduktioner herefter.
  • Bedømmelseskriterierne er gode at have ved hånden, når I skal votere eksaminandernes præstation. De findes under punkt 4.3 i læreplanerne.

Mette Wolfhagen og jeg har lavet en elevhenvendt eksamensguide, der kan udleveres til elever på mediefag C. I finder den på EMU’en her.

 

Lokale studieretninger med mediefag A

Flere har stillet spørgsmål, som vedrører ansøgninger om lokale studieretninger med mediefag på A-niveau. Derfor lige en udmelding om, at fristen for at ansøge om en lokal studieretning fra skoleåret 2019/2020 er den 1. september 2018.

 

Masser af inspirationsmateriale til mediefag – på EMU’en

Hvis der allerede nu er nogen, der er i gang med at overveje, hvordan næste år med mediefag skal gribes an, vil jeg henlede opmærksomheden på de 5 undervisningsforløb, der er blevet udviklet til faget i foråret. De angiver time for time, hvordan de nye områder i mediefags læreplaner kan indarbejdes i undervisningen – både når det gælder fagets teoretisk-analytiske del
og praktisk-produktionsorienterede del. Forløbene er lige til at downloade og bruge, og de kan justeres og tilpasses, så de passer til den enkelte lærer og/eller det enkelte hold. De 5 forløb findes på mediefags EMU-side og har følgende titler og forfattere:

 

Dertil kommer 3 vodcasts/podcasts om mediefaglige begreber, som alle varer mellem 7 og 8 ½ min. Her forklares, konkretiseres og eksemplificeres begreber og områder i mediefags nye læreplaner, nemlig:

  • Tværmedialitet / ved Henrik Højer, VIA Multiplatform Storytelling & Production
  • Kontekster / ved Dorte Granild, Århus Statsgymnasium
  • Målgrupper / ved Malene Moesgaard Ludvigsen, Aalborg Tekniske Gymnasium

 

FIP

Foråret har budt på FIP-kurser i Øst og Vest, som har været velbesøgte og godt evaluerede. Sammen med turbo-FIP-kurset i august betyder det, at i omegnen af 120 mediefagslærere har deltaget i dette skoleårs FIP-kurser. Det er et flot tal! Næste år forventer jeg, at vi igen får et Øst- og et Vest-FIP i marts måned.

Tilbage er der blot at ønske rigtig god eksamensperiode – og efterfølgende sommerferie!

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *