Af Malene Moesgaard Ludvigsen

Siden Line Arlien-Søborgs forløb: ”De korte formater – introforløb” blev tilgængeligt på EMU’en – som del af et større inspirationsmateriale – skal jeg gerne indrømme, at jeg er blevet i dette regi, når jeg hvert år har modtaget et nyt c-niveau hold. Jeg er ellers ikke meget for at gentage forløb flere år i træk. Men, det er som om mulighederne er uendelige, når først man får åbnet døren ind til dette univers. Det skyldes ikke mindst teknologien og mediernes rivende udvikling, der konstant bringer noget nyt i spil. Èn ting er, at jeg med små justeringer kan opdatere forløbet rimelig hurtigt, og ofte med pludselige indskud og ideer – med inspiration fra fx de sociale medier eller bogen: ”De korte medieformater” (Andersen og Hansen: 2020). Noget andet er, at eleverne får produceret væsentlig mere både i og udenfor klasserummet end tidligere. Holdet kommer nu omkring langt flere genrer og formater, og de kan i højere grad relatere til stoffet – nogle gange kan enkelte elever endda inddrages som eksperter på visse områder. Jeg selv får tillige vinget langt flere faglige mål af på én gang, men på velintegreret og meningsfuld vis. I forløbet om De korte formater, har jeg ikke mindst haft glæde af at inddrage Kontekstmodellen – som beskrevet i inspirationsmaterialet: ”De nye mediefag” s.33 (Højer og Linnebjerg: 2007) – og NM-modellen – som beskrevet i Levende Billeder s.280 (Olsen og Schou et al: 2020). På den måde bliver eleverne helt fra start vant til altid at se deres egne produktioner, eller de produktioner vi arbejder med, i et kontekstuelt hele. Jeg oplever derfor stærkt motiverede elever i klasserummet, fordi der hurtigere etableres et refleksivt læring- og oplevelsesrum hvor fagets teoretiske og praktiske del når hinanden. Med denne egen-motivation har jeg således, med hjælp fra kolleger i foreningen, sat mig for at lave et mindre katalog over øvelser, der kan bidrage til undervisningen, hvis man, ligesom jeg, arbejder med et forløb om De korte formater.
Stort tak til bidragsydere blandt Medielærerforeningens medlemmer, som har gjort det muligt at lave dette mini-katalog.

 1. Remix
  Hvad sker der, når vi remixer i forvejen eksisterende materiale? 
  Det er det eleverne trænes i med denne øvelse, når de skal lave et remix/mash-up/shed/reboot af eksisterende materiale fra nettet. Endvidere får eleverne trænet deres redigeringskompetencer. Man kan evt. supplere med en snak om produktionsforhold – jf. kontekstmodellen.
  Tryk på øvelsens titel for download af materiale.
  Kreditering: Jane Marie Knudsen

 2. Lommefilm: Lav en (etablerende) montage 
  Montagen skal bestå af 5-7 indstillinger. 
  Husk FEMO og jeres viden om andre filmiske virkemidler
  Optages på mobil. Redigeres på mobil eller egen computer (det sparer tid)
  – øvelsen er såre simpel og kræver ikke yderligere instruktioner.
  Kreditering: Siff Rytter 

 3. Webisodes (Pilotprojekt)
  Denne øvelse strækker sig over en del lektioner, og er af samme årsag nok bedst egnet til som pilotprojekt. Formålet er at lade eleverne arbejde med Webisodes, herunder serialitet og tværmedialitet, hvorfor eleverne også kommer til at stifte bekendtskab med det at lave en hjemmeside.
  Tryk på øvelsens titel for download af materiale.
  Kreditering: Inge Knudstrup Thøgersen

 4. ASMR-video: Et sanseligt bombardement
  En kort introduktion til ASMR-videoen (nichefænomen), der vokser sig større og større på YouTube. Den studerende vil gennem korte analyser af ASMR-videoer blive klogere på begrebet genre og samtidig styrkes i at lytte, sætte ord på kvaliteten af lyde, skille lyde ad, og forstå deres mulige effekt. 
  Dele af øvelsen kan evt. startes på klassen og færdiggøres hjemme.
  Tryk på øvelsens titel for download af materiale.
  Kreditering: Malene Moesgaard Ludvigsen

 5. TikTok
  Gennem litteratur og analyse arbejder de studerende sig hen imod en bredere forståelse af TikTok som fænomen; hvad TikTok er, gør og har af betydning for brugeren og samfundet. Dvs. de skal fordybe sig i indhold, form og mediebrug (receptionsforhold, kulturel- og samfundsmæssig sammenhæng) og slutteligt selv producere til TikTok.
  Dele af øvelsen kan evt. startes på klassen og færdiggøres hjemme.
  Tryk på øvelsens titel for download af materiale.
  Kreditering: Malene Moesgaard Ludvigsen

 6. Reklamer
  Kort introduktion til reklametyper, hvorefter eleverne selv skal i gang med at lave en lille reklamefilm for et selvvalgt produkt.
  Tryk på øvelsens titel for download af materiale.
  Kreditering: Inge Knudstrup Thøgersen

 7. Musikvideo
  Eleverne bliver med denne opgave trænet i deres praktiske kompetencer, stil, dramaturgi og intertekstuelle referencer.
  Kan evt. inddrages som opgave i forbindelse med elevernes studieture.
  Tryk på øvelsens titel for download af materiale.
  Kreditering: Inge Knudstrup Thøgersen

 8. Branding
  Eleverne skal brande en studieretning eller fagpakke
  Anvendelsesorienteret og målrettet markedsføring, som eleverne kan forholde sig til. Man kan med fordel inddrage en snak om produktionsforhold – jf. kontekstmodellen.
  Tryk på øvelsens titel for download af materiale.
  Kreditering: Inge Knudstrup Thøgersen

 9. Spot (om ‘mig’)
  Denne øvelse er meget velegnet som en introducerende øvelse, hvor eleven med eget mobilkamera laver en præsentation af sig selv på 30-60 sekunder (gerne 30 sek.) Man kan opstille nogle regler omkring længde, nærbilleder og perspektiver, osv., så eleven fra start oparbejder en bevidsthed omkring filmiske virkemidler og faglige begreber. Øvelsen er i familie med human postcard og kan gøres så enkel som man ønsker.
  Spots kan selvfølgelig også være en lille kampagnefilm for et eller andet aspekt omkring skolen.
  Øvelsen kan laves på skolen og hjemme – alt efter situation og muligheder.
  Kreditering: Hans Oluf Schou