Af Tina Bødker, Roskilde Katedralskole

 

Nye medier. Distributionskanaler. Tværmedialitet. Delingsværktøjer. Medieplatforme. Der er rigtig mange nye begreber og ideer at finde i fagets nye læreplan og den dertilhørende vejledning. Her kan du finde inspiration til, hvordan dele af den nye læreplan kan implementeres i teoretisk-analytiske forløb, som du måske allerede kender. Eksemplerne herunder er ikke et udtryk for at når de er gennemført, så er hele den nye læreplans faglige mål og kernestofområder dækket. De er valgt ud fra en større undervisningskontekst. I skrivende stund er forløbene endnu ikke afholdt, så de deles med forbehold for ændringer.

Skulle du være interesseret i at høre vide mere om de enkle forløb, så skal du endelig skrive i kommentarfeltet herunder. Alle forløb er oprettet på meebook.com, og de kan nemt deles med en anden bruger af denne læringsplatform.

 

Genreforløb

Måske er det lidt uoriginalt, men jeg har i mange år kørt et gyserfilmsforløb. Ud over at det er nemt at køre et kendt forløb, som kun skal modereres en smule hvert år, så falder genren også eleverne nem. Selvom jeg aftalte med mig selv og min faggruppe, at med den nye reform, så skulle der ske noget nyt – ja, så faldt jeg over en artikel på soundvenue.com som fik mig til at ændre mening. Artiklen er et rigtig godt udgangspunkt for at arbejde med tværmedialitet og nye medier inden for et forløb, jeg føler mig sikker i. Artiklen gennemgår historien om Slender Man: den bevæger sig fra fotografi på en hjemmeside, til Youtube-videoer, computerspil, til en virkelig hændelse, til en dokumentarfilm på Netflix og endelig til en fiktionsfilm, der får premiere til foråret 2018. Havde jeg haft bedre tid til at planlægge af mit forløb, så havde jeg nok ladet Slender Man været det styrende fokus for hele forløbet i stedet for det afsluttende.

Forløbet (et modul á 90 minutter):

 • Et modul om genrebegrebet og elevernes enorme forhåndskendskab til genrer (Levende Billeder, side 52-55).
 • Et modul om genrens historie – begynder med ekspressionisme og slutter i 1980’erne (Levende Billeder, side 108-109 + eksempler fra film).
 • Et modul om genren teoretisk (Filmgenrer, side 31-35 + eksempler fra film).
 • Et modul om undergenrer (I Lyst og Død fra Samvirke + eksempler fra film).
 • Fire-fem moduler til at se to film og arbejde med dem (her fokuseres på én undergenre, eks. teen-gyset).
 • To moduler til Slender Man (”Historien om Slender Man” fra soundvenue.com + eksempler fra nye og gamle medier).

Faglige mål:

 • Anvende viden om filmiske og dramaturgiske virkemidler i forbindelse med analyse af film og nyere medier.
 • Identificere centrale træk ved forskellige genrer, medier og medieplatforme samt samspillet mellem dem.
 • Foretage en mediefaglig perspektivering af film og nyere medier ud fra en valgt kontekst.
 • Demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

 

Serieforløb

Jeg har i et par år brugt serieforløbet til at dække kernestofområderne: fakta, fiktion, blandingsformer og TV. Der skulle ikke skrues på særlig mange knapper for at få det samme forløb vinklet til den nye læreplan, men med udgivelsen af bogen Helt til Grin fra 16:9 og særligt kapitlet ”Fra Lucy til Louie: smarte sitcoms til smarte seere” af Andreas Halskov, så blev der alligevel ændret en del ved indholdet.

På dokumentarseriefronten arbejdes der med danske dokumentarserier produceret af DR og TV2. Inden for seriefiktion arbejdes der under overskriften ’Fra sitcom til smartcom’, og der arbejdes udelukkende med amerikanske serier fra perioden 1989-2017. Havde jeg uanede mængder af tid, så ville jeg også gerne inddrage sadcom, men eftersom det nok mest er en personlig darling, så er den ikke med her.

Forløbet fokuserer på de kortere formater, således at der er mulighed for at se en række forskellige produktioner.

Forløbet (ét modul á 90 minutter):

 • Et modul til 1) introduktion af seriens historie, hvor der også fokuseres på hvilke platforme serien har bevæget sig igennem. 2) Og til introduktion af fiktion og fakta.
  (Den Iscenesatte Virkelighed, side 8, 10-12 + eksempler fra forskellige serier).
 • Et modul til serieformater.
  (De Levende Billeders Dramaturgi, side 350-356 + eksempler på serier).
 • Et modul til 1) introduktion af dokumentar-begrebet og 2) den observerende dokumentar. Særligt ses et citat fra Dømt til Behandling, som efterfølgende analyseres som værende en observerende dokumentar, men også en undersøgelse af DR1 som public service distributør (før og efter deres streamingtjeneste).
  (DOX: Forløb i Mediefag, side 16-22, 33-36).
 • Et modul til at se og arbejde med første afsnit af Til Døden os Skiller. I første omgang er det godt at få klarlagt hvilken slags distributør TV2 er, samt hvilken slags delingsværktøj, de bruger – hvor kan eleverne finde afsnittet online? Efterfølgende arbejdes der i plenum med næranalysen, hvor læreren forud har vist eksemplarisk næranalyse, som danner grundlag for imitatio.
 • Et modul til 1) den autoritative dokumentar og 2) den deltagende dokumentar.
  (DOX: Forløb i Mediefag, side 37-38, 40-42 + eksempler på dokumentarserier).
 • To moduler til gennemgang og analyse af den klassiske sitcom. Det er umuligt at udvælge hvilke serier, så efter alt for meget tid, faldt valget på et afsnit af Seinfeld, et afsnit af Lucky Louie og et afsnit af One Day at a Time. Valget af de tre gør det muligt at arbejde med distribution – alt fra udelukkende Netflix/HBO til broadcastnetværk og hvad disse gør for indholdet i serierne. Man kan også bruge tid på platforme – TV (DVD) og computere/tablets/mobiltelefoner.
  (Uddrag fra Helt til Grin, side 120-124).
 • Et modul til gennemgang af smartcom. Her vises primært citater fra en række smartcoms og et helt afsnit fra 30 Rock.
  (Uddrag fra Helt til Grin, side 124-127, 130-132, 136-139).
 • Et modul til pararbejde, hvor næranalysen øves på et citat fra Full House (som eksempel på den klassiske sitcom) og et citat fra Curb Your Enthusiasm (som eksempel på smartcom). De to citater gør det muligt at differentiere fagligt.
 • Et modul til mockumentary -serier. Her arbejdes med at se genren ,som i sit udtryk er fakta, men i sit indhold er fiktion. Alt afhængig af tid, så kan man se et afsnit af Derek (mine elever er ret begejstret for serien) eller et afsnit af Politiets Indsatsstyrke (som de nok mest synes er plat).
  (Uddrag fra 16:9-artiklen Mockumentary – ”Løgnen, der legede virkelighed”).

Faglige mål:

 • Anvende viden om filmiske og dramaturgiske virkemidler i forbindelse med analyse af tv og nyere medier.
 • Redegøre for grundlæggende træk ved fakta, fiktion og blandinger mellem disse former.
 • Identificere centrale træk ved forskellige genrer, medier og medieplatforme samt samspillet mellem dem.
 • Foretage en mediefaglig perspektivering af tv og nyere medier ud fra en valgt kontekst.
 • Demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *