Af Søren Falgaard, Falkonergårdens Gymnasium

Endnu et år, endnu en eksamen. Alting var jo faktisk ’business as usual’ i sommer, hvor jeg skulle have et mediefagshold til eksamen på C-niveau. Og dog alligevel ikke helt. For eleverne skulle op efter den nye læreplan. Her lidt om erfaringerne med eksamen efter 2017-læreplanen.

 

Undervisning efter den nye læreplan

Men først lidt tilbage i tiden – til starten af skoleåret. Gymnasiereform og ny læreplan i mediefag havde sat sit præg fra starten af året. Jeg havde fået fire mediefag c-niveauhold, hvoraf de tre startede i grundforløbet. I grundforløbet var eleverne på nogle mediefagshold, som blev splittet op efter grundforløbet og delt ud på nye mediefagshold. Derfor var min kollega Tor og jeg tvunget til at tænke på, at vi skulle køre nogenlunde parallelt i vores introforløb, så eleverne kunne gå videre til de nye hold med den samme undervisningsbeskrivelse. I introforløbet fokuserede vi på introduktion til de filmiske virkemidler og de dramaturgiske principper, men vi gik også allerede her i gang med at ramme en af de nye ting i læreplanen, hvor der var mulighed for at tale om f.eks. medieplatforme og målgrupper. Således var noget af det teoretiske stof og en praktisk produktion centreret omkring lidt teoretisk rammesætning og så ellers praktisk arbejde med at udforme virale film (kampagner).

 

Tilpasning til holdet

Holdet, som jeg endte med at få op til eksamen som det eneste mediefagshold, var en Team Danmark-klasse, der således udelukkende bestod af elitesportsudøvere. De var igennem et dokumentarforløb, hvor vi arbejdede med de forskellige genrer og typer, og hvor vi så den klassisk opbyggede, men meget inspirerende portrætdokumentar ”O. J. Simpson – Made in America”. Jeg fokuserer en del på dokumentarfilmen i mine Team Danmark-klasser, da de ofte har historierne lige ved hånden i form af deres personlige og sportslige kampe på eliteniveau. Derudover kørte jeg et mere klassisk teenagegyserforløb, som blev valgt i samarbejde med klassen.

 

Eksamensproduktion på 6 minutter

I udarbejdelsen af eksamensproduktionerne lavede de fleste grupper dokumentarfilm om deres elitesport. Det nye aspekt var her at få presset mere ind i undervisningen, så eleverne havde styr på, at de skulle medtænke kommunikationssituation og distributionskanal allerede i førproduktionsfasen. Derudover synes jeg, at det var fint og rimeligt at skrive ind, hvilket udstyr eleverne havde haft til rådighed under udarbejdelsen af deres produktion.

En gruppe gik særligt den nye vej og lavede en reklamefilm for Falkonergårdens Gymnasium, som de valgte at klippe i to versioner. En længere uddybende med interviews og uddybninger og så en kort viralt tænkt film, der var en montage af elitesportsudøverne. Det var et godt valg, for det gav dem god mulighed for at tale om kommunikationssituation og distribution ved gruppeeksamen – så det er en mulighed, jeg vil fortsætte med at guide elever i retning af i fremtiden. Udfordringen var på alle mine hold at sørge for, at ingen af produktionerne oversteg ”maksimalt 6 minutter”, hvilket i sig selv ikke er helt nemt, når eleverne er meget på egen hånd i klippefasen. Alle produktioner kom dog ind til tiden, og de havde alle en rimelig kvalitet.

 

Ved det grønne bord

I den teoretiske del bestod arbejdet i at få citaterne ned på under fire minutter, og det kunne faktisk ret let lade sig gøre. Derudover måtte jeg justere mine spørgsmål til i forhold til, at jeg tidligere har peget tydeligt på det forløb, citatet skulle perspektiveres til. Dette fik ingen reel betydning ved selve eksamen, da alle elever formåede at relaterede til det forløb, citaterne var tænkt ind i.

I forhold til forløbet om virale film havde jeg to citater i et spørgsmål (kampagnefilm for TV2 og Rådet for større trafiksikkerhed), og så havde jeg en kitchet viral LEGO-reklamefilm af Mika og Tobias, der er ret kendt af den unge målgruppe (læs yngre end gymnasieelever). Jeg var særlig nervøs for delen med de virale film, da jeg var usikker på, om der var kød nok på det teoretiske materiale, jeg havde benyttet. Men det viste sig, at der var nok af teoretisk viden at bruge for eleverne under eksamen. Mine gysercitater bestod af nogle helt nye og så nogle mere klassiske, mens jeg også lavede nogle nye dokumentarcitater, der passer til de seneste trends inden for dokumentariske genrer.

Censor var god, ordentlig og behagelig ved selve eksamen, og alt forløb efter bogen. Eleverne havde som sædvanlig læst godt op på stoffet og leverede gode gruppeoplæg. Så alt i alt var eksamen ikke så forskellig fra den, jeg kender fra tidligere år. At eksamenscitatet nu kun må være fire minutter og ikke fem rummede ingen problemer. Der var rigeligt at snakke om, og det var muligt at lave citater, der gav god mening inden for længden. Så samlet set har jeg gode erfaringer med den nye læreplan. Et problem med 2017-læreplanen er for mig at se, at man skal nå endnu mere end før i undervisningen, og at det derfor er svært at lave længere forløb, hvor man virkelig kan slå sig løs og bruge en masse tid på at komme bredt omkring et emne.