Af mediefagslærerne på Roskilde Katedralskole

På Roskilde Katedralskole består grundforløbet af 10 lektioner á 90 minutter. Undervisningen i grundforløbet er en introduktion til filmsproglige og dramaturgiske virkemidler og er opbygget ud fra et princip om, at alle lektioner er halvt teoretiske og halvt praktiske.

Eleverne læser hjemmefra i et elektronisk kompendium (Meebook.com), hvor hver lektion er bundet op på et kapitel. Således er der følgende 10 kapitler:

 1. Velkommen til mediefag
 2. Beskæringer og perspektiver
 3. Klippeteknikker
 4. Billedkomposition
 5. Mise-en-scène og kamerabevægelser
 6. Lyd og musik
 7. Introduktion til dramaturgi
 8. Introduktion til genrebegrebet
 9. Klippeøvelse
 10. Afsluttende prøve

Kapitel 2-8 består i høj grad af lidt tekst, og flere eksempler til at understøtte og vise teksten:

Fordi eleverne læser og ser eksempler hjemmefra, så er der bedre tid i undervisningen til praktiske øvelser. På Roskilde Katedralskole har mediefag 20 iPads, som vi bruger til de praktiske øvelser, og de kan nemt tilsluttes projektoren og med det samme vise de film, som eleverne filmer og klipper. 

Denne artikel vil herfra gengive praktiske øvelser, som egner sig til grundforløbet, hvor faget introduceres. Skulle du have lyst til at se Meebook’en, så kommenter i feltet under artiklen.

Øvelse til beskæringer og perspektiver

I skal i små grupper filmatisere en lille tildelt historie. I jeres film skal alle beskæringer og perspektiver indgå – de er som følger:

 • Supertotal
 • Total
 • Halvtotal
 • Halvnær
 • Nær
 • Ultranær
 • Frøperspektiv
 • Fugleperspektiv
 • Forskudt normalperspektiv

Opgaven løses godt, hvis en beskæring eller perspektiv anvendes, når det giver mening at anvende det.

Grupperne og historierne er således:

Gruppe á tre eleverX er på vej hjem fra skole, men opdager pludselig, at X har glemt en bog i kantinen. Heldigvis er den, hvor X glemte den.
Gruppe á tre eleverX bliver pludselig utroligt tørstig, men X’s vandflaske er tom. Heldigvis finder X vand i vandhanen.
Gruppe á tre eleverX skal til at cykle hjem fra skole, men kan ikke finde X’s cykelnøgle. X går i panik, og efter at have ledt hele tasken igennem finder X den i sin bukselomme.
Gruppe á tre eleverX skal have dansk i lokale 21, men X kan ikke finde det. X leder på skolens mange gange, men må til sidst give op.
Gruppe á tre eleverX skal have dansk i lokale 21, men X kan ikke finde det. X leder på skolens mange gange, men må til sidst give op.
Gruppe á tre eleverX skal aflevere en engelskaflevering, men X’s computer er løbet tør for strøm. Heldigvis finder X papir og blyant.
Gruppe á tre eleverX er på vej hjem fra skole, men opdager pludselig, at X har glemt en bog i kantinen. Heldigvis er den, hvor X glemte den.
Gruppe á tre eleverX bliver pludselig utroligt tørstig, men X’s vandflaske er tom. Heldigvis finder X vand i vandhanen.
Gruppe á tre eleverX skal til at cykle hjem fra skole, men kan ikke finde X’s cykelnøgle. X går i panik, og efter at have ledt hele tasken igennem finder X den i sin bukselomme.
Gruppe á tre eleverX skal have dansk i lokale 19, men X kan ikke finde det. X leder på skolens mange gange, men må til sidst give op.


Øvelse til klippeteknikker

I fællesskab ser læreren og klassen Youtube-videoen ”Film en simpel samtale”. Herefter skal eleverne øve, hvordan man planlægger og filmer en samtalescene, og får derfor følgende opgave i en gruppe:

I skal først planlægge alle indstillinger i samtalen. Hvem har hvilke roller, og hvem er ansvarlige for at filme?

I skal desuden sørge for, at scenen indeholder:

 • Et establishing-shot (total eller supertotal) 
 • Mindst 2 over-the-shoulder 
 • Mindst 1 to-skud
 • Mindst 3 beskæringer i halvnær
 • Mindst 2 beskæringer i nær (reactionshot)
 • Overholde 180-graders reglen
 • Det er tilladt at bruge andre virkemidler, fx perspektiver.

Når I har planlagt samtalen grundigt, filmer I den med iPaden og redigerer den i iMovie-appen.


Øvelse til billedkomposition

 • Find noget, I alle i gruppen har til fælles (en interesse, en yndlingsgenre, en rolle, en følelse, en evne – I bestemmer selv)
 • Film derefter en præsentation af gruppen, der har denne ’fællesmængde’ som tema eller omdrejningspunkt.
 • Alle i gruppen skal optage
 • Husk tid til redigering på iPad.

Grupper og benspænd:

GruppeBenspænd
Gruppe á fire eleverBrug min. to af fire elementer i FEMO-princippet ind i alle indstillinger i hele filmen.
Gruppe á fire eleverBrug det gyldne snit, og tænk over, hvordan I bedst får placeret gruppens medlemmer heri, men også hvordan I vælger de bedste beskæringer.
Gruppe á fire eleverBrug min. to af fire elementer i FEMO-princippet ind i alle indstillinger.
Gruppe á fire eleverBrug det gyldne snit, og tænk over, hvordan I bedst får placeret gruppens medlemmer heri, men også hvordan I vælger de bedste beskæringer.
Gruppe á fire eleverTænk i kvadrantsystemet (findes med danske tekster). I skal være kreative med hensyn til kvadraterne, men I skal dog arbejde med top og bund, højre og venstre og de fire kvadrater.
Gruppe á fire eleverBrug min. to af fire elementer i FEMO-princippet ind i alle indstillinger.
Gruppe á fire eleverBrug det gyldne snit, og tænk over, hvordan I bedst får placeret gruppens medlemmer heri, men også hvordan I vælger de bedste beskæringer.


Øvelse til kamerabevægelser

Eleverne sættes sammen i grupper om en iPad.

Grupperne trækker tre sedler fra hver sin bunke (så de ikke trækker de samme i en gruppe).

Eleverne får nu 45 minutter til:

 • At filme deres bud optagelser, hvor netop de udtrukne kamerabevægelser vil være oplagte at anvende.
 • Efter hver optagelse filmer elever en fra gruppen, som forklarer, hvad kamerabevægelsen er, og hvilken effekt den skaber i netop deres optagelse. Dvs. 1) optagelse af kamerabevægelse –> forklaring, 2) optagelse af kamerabevægelse –> forklaring, 3) optagelse af kamerabevægelse –> forklaring.
 • Husk tid til redigering.