Af Mimi Olsen, fagkonsulent, Hvidovre Gymnasium og HF

 

Så er et nyt mediefagligt skoleår skudt i gang – med hf-turbo-hold, grundforløb med filmiske virkemidler på programmet, nye kandidater på fagdidaktisk kursus, Medielærerforeningens årskursus – og nu også meget snart studieretningsprojekter med mulighed for at arbejde produktivt i de kunstneriske fag. Dertil kommer, at vi har fået ny undervisningsminister, nemlig Pernille Rosenkrantz-Theil (S), der overtager posten efter Merete Riisager (LA).

 

Pædagogikum, tilsyn og det fagdidaktiske projekt
Den 4.-6. november er der fagdidaktisk kursus i Fredericia, hvor vi skal byde nye kandidater med mediefag velkommen. En nyskabelse i forbindelse med pædagogikum er det fagdidaktiske projekt, som indebærer at kandidaterne sammen med deres vejleder skal formulere et problem eller dilemma, som optager kandidaten i relation til hans/hendes egen eller vejlederens undervisning. Projektet udbygges og udvikles hen over pædagogikumforløbet og fremlægges ved det 2. besøg. Jeg håber meget på, at nogle af kandidaterne har lyst til at udarbejde det fagdidaktiske projekt i mediefag, så vi kan få kastet nyt lys på vores fag.

Antallet af kandidater i mediefag er gennem de senere år faldet, så det pt. ligger på ca. 25. Det betyder også, at en række af de mediefagslærere, der hidtil har fungeret som tilsynsførende, oplever, at de ikke kommer ud til nye kandidater.

 

Studieretningsprojekt med mediefag
Efter 2017-reformen kan en del af det anvendte materiale i studieretningsprojekter, hvori kunstneriske fag indgår, være et selvproduceret produkt. Dette gælder for kunstneriske fag på såvel C-, B- og A-niveau. Det selvproducerede produkt kan anvendes i en teoretisk, analytisk eller praktisk kontekst, og på forskellige taxonomiske niveauer.

Selvproducerede produkter behøver ikke at være hele, afrundede værker, men kan fx være delprodukter, skitser, scener eller sekvenser.

De overordnede krav til et studieretningsprojekt, hvor et selvproduceret produkt indgår, er:

  • Der skal i studieretningsprojektets skriftlige produkt indgå en passende dokumentation for det selvproducerede produktet
  • Produktet skal udarbejdes individuelt
  • Produktet skal udarbejdes i forbindelse med studieretningsprojektet, og må derfor ikke være et genanvendt produkt
  • Det selvproducerede produkt kan kun udgøre en del af at det anvendte materiale, der indgår i studieretningsprojektet

 

De nærmere rammer for, hvordan selvproducerede produkter i kunstneriske fag kan indgå i et studieretningsprojekt, er ved at blive udarbejdet. Hold derfor øje med mediefags side på EMU’en, hvor nyt vil blive uploadet så snart som muligt.

Men der er flere gode grunde til at lægge vejen forbi EMU’en. Anne Juul Møller fra Odder Gymnasium har skrevet en mediefaglig manual til de store opgaver SRP og SSO. Den giver både inspiration og svarer på mange spørgsmål i forbindelse med bl.a. opgaveformulering, næranalyse, videnskabsteori og metode. Og så indeholder den en nyttig tjekliste.

Vær opmærksom på, at der ikke længere er et særligt censorkorps, som står for at rette og votere SRP. Alle lærere kan som udgangspunkt forvente at få tildelt SRP-censur, hvilket indgår i den enkelte lærers årsnorm.

 

FIP i 2020
I dette skoleår afholdes FIP-kurserne hhv. den 18. marts (Århus) og den 19. marts (Kbh). Programmet er endnu ikke fastlagt, men jeg forestiller mig, at vi bl.a. skal have fokus på tilrettelæggelsen af C-niveau-forløb og -årshjul samt arbejdet med mediefaglige SRP-opgaveformuleringer.

 

A-niveau-nyt
Medio september var der ansøgningsfrist til lokale studieretninger. Jeg er spændt på, om der er ansøgninger til mediefag, og om flere skoler vil få mulighed for at udbyde studieretninger med mediefag på A-niveau.

I øjeblikket er det 2. vejledende opgavesæt, som er blevet udarbejdet af opgavegruppen, ved at være færdigt. Det er bl.a. blevet justeret ud fra den feedback, der har været på de to dialogmøder sidste skoleår. En egentlig opgavekommission i mediefag er nu blevet nedsat, som her i efteråret skal lave eksamenssæt til sommerens første skriftlige eksamen i faget.

I foråret vil der blive afholdt et skriftlighedsseminar for de skoler, som deltager i forsøget med A-niveau.

 

Nu varer det heldigvis ikke så længe, før der igen er mediefagslærer-træf! Jeg håber, at se mange af jer til Medielærerforeningens årskursus senere på måneden.

 

Kh Mimi