Af Mimi Olsen, fagkonsulent, Hvidovre Gymnasium

Mediefagseksamen – i en coronatid

Nu er den store prøveplan blevet offentliggjort, lokalt er de logistiske eksamenspuslespil ved at blive lagt, eksamensproduktionerne er flere steder stadig i gang, ligesom mange skoler har fået ekstra mediefagsmoduler med klasserne for at indhente fagligt efterslæb. Der er i denne tid mange spørgsmål til mediefagseksamen og afgivning af standpunktskarakterer, og de fleste svar er blevet samlet i det genåbningsmateriale, som ligger på emu.dk.

Her kan man læse både om de forhold, der gælder for den praktiske og den teoretisk-analytiske prøvedel, ligesom der er faglig og didaktisk inspiration til undervisningen i mediefag efter genåbningen både for afslutter- og fortsætterhold. Vær endvidere opmærksom på dokumentet Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 og afsluttende standpunktskarakterer (pdf), hvor man kan læse uddybende om eksamen og karaktergivning. Hvis I har eksamensspørgsmål i øvrigt, så skriv/ring til mig!

Nyt udviklingsprojekt i skoleåret 2021/22 – om eksamensproduktioner i flere dele

Jeg har startet et udviklingsprojekt op i mediefag, som vedhører eksamensproduktioner i flere dele. Det er en mulighed, som vi har haft siden den nye læreplan trådte i kraft i 2017, men det er mit indtryk, at langt, langt de fleste af de 10.000-11.000 mediefag C-elever, der årligt producerer en eksamensproduktion benytter et ’klassisk’ kortfilmsformat. Det må de stadig hjertens gerne, men jeg tror, der er behov for, at vi får foldet læreplanens muligheder ud og ikke er nervøse for at prøve kræfter med nye formater og genrer. Derfor vil jeg løbende og gennem det næste års tid have et fokus på eksamensproduktioner i flere dele. Nogle af de områder, jeg gerne vil have bedre belyst i den sammenhæng er: Hvis elever med mediefag på C-niveau (men det gælder også B-niveau) arbejder med eksamensproduktion i flere dele –

  • Hvad kræves der af en sådan produktion (varighed, kompleksitet etc.)? 
  • Hvordan kan man som mediefagslærer facilitere denne type produktion? Hvordan skal arbejdet helt konkret gribes an?
  • Hvordan bedømmer vi eksamensproduktioner i flere dele?

Jeg har i første omgang drøftet denne indsats med Medielærerforeningens bestyrelse og så har jeg nedsat en lille gruppe – bestående af Siff Rytter (Dronninglund Gymnasium), Iben Engberg (HF & VUC København Syd) og Anne Juul Møller (Odder Gymnasium) – som henover det næste skoleår skal udarbejde et kit til mediefagslærerene, som bl.a. består af eleveksempler på eksamensproduktioner i flere dele til C-niveau inkl. begrundelser for en overordnet bedømmelse af dem. På FIP-kurserne i skoleåret 2021/22 (bemærk: i flertal – og læs mere nedenfor!) vil vi bl.a. få præsenteret kittet, have workshops, der drøfter eksemplerne og vores egne erfaringer med denne type produktioner.

I vil derfor forhåbentligt kunne se et forøget fokus på eksamensproduktioner i flere dele henover næste skoleår. Emnet tages også op i Fagligt forum, vi vil have skærpet opmærksomhed på det på det fagdidaktiske kursus i november og på Medielærerforeningens årskursus (sandsynligvis først med det fulde udtræk i efteråret 2022). Jeg håber, at I synes om ideen med at arbejde mere dybtgående med særlige fokusområder henover et skoleår. Og også, at I synes, at det er relevant med netop eksamensproduktioner i flere dele.

Et tip: Man kan selvfølgelig altid tyvstarte ved at læse Iben Engbergs artikel ”Eksamensproduktioner i flere dele” fra Det nye mediefag – et inspirationsmateriale

NYT FIP-koncept

Jeg kunne godt tænke mig at afprøve et nyt FIP-koncept. Formen har hidtil (siden 2017) været, at der skrues et program sammen, som søger at ramme plet i forhold til nogle af de nye tiltag og udfordringer, vi har mødt med læreplanerne fra 2017, og med et tema, som skal berøres i alle fagenes FIP-kurser (i år var det skriftlighed og mundtlighed). Vi havde et rigtig godt og velbesøgt virtuelt FIP-kursus i marts 2021. Så hvad er det nye? Hvad vil være anderledes? Det jeg gerne vil afprøve med NYT FIP er, at vi sammen prøver forskellige ting af i vores undervisning. Dvs. forsøger os med det, der i disse år er så centralt i pædagogikum, nemlig såkaldt ’aktionsforskning’. Det går (meget kort og forenklet fortalt) ud på, at man sætter sig for at afprøve noget i sin mediefagsundervisning/på sit mediefagshold, og derefter reflekterer over, hvad ’aktionen’ har medført/ændret/betydet. Hvad vil der ske, hvis vi sammen beslutter os for at afprøve noget – og derefter sammen reflekterer over, hvad det betyder for vores mediefagsundervisning og vores fag? Som for eksempel at afprøve praktisk arbejde med medieproduktioner i flere dele – for derefter sammen at dele erfaringer med hinanden om, hvordan det er gået. Vil det kunne løfte vores fagdidaktiske arbejde? Gøre vores arbejde med mediefag mere spændende? Give os nogle fælles oplevelser og erfaringer med faget, som vi kan bruge fremadrettet i vores undervisning? Det er i hvert fald mit ønske om min ambition med det. Og jeg håber, at I har lyst til at være med. Det betyder, at formatet for FIP også vil blive anderledes i skoleåret 2021-22. Der vil være to FIP-kurser:

  • I september 2021 vil der være et heldags-FIP. Den første del af kurset vil være klassisk – med oplæg etc. og temaet vil bl.a. være globalisering. Den anden del af kurset vil lægge op til mediefaglige udviklingsprojekter, hvor vi igangsætter 2-3 aktioner, som man så kan melde sig til at prøve at arbejde med i sin undervisning.
  • I marts 2022 vil der være et halvdags-opsamlings-FIP for dem, der tilbage i september meldte sig på banen til at afprøve aktioner. Vi vil drøfte resultaterne – hvad fik vi ud af aktionerne? Hvad kan vi bruge dem til fremadrettet? Skal vi igangsætte nye aktioner?

Meld jer meget gerne til FIP før sommerferien!

Med mange ønsker om, at I alle får en god eksamensperiode og en dejlig sommerferie!

Pas på jer selv og hinanden ☺

Mimi


Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *