Af Mette Wolfhagen Linnebjerg, formand i bestyrelsen, Sct. Knuds Gymnasium, og Michael Højer, næstformand i bestyrelsen, Favrskov Gymnasium

Mens dette skrives, er vi stadig fanget i Corona-land og kæmper med de udfordringer, der er ved at være hjemsendt og med at få den daglige undervisning til at fungere virtuelt.

Det er udfordrende for os som lærere, men i særdeleshed for vores elever, og det stiller helt særlige og nye krav til vores fag og til os som mediefagslærere at få den daglige undervisning til at fungere virtuelt. Den teoretisk/analytiske del af undervisningen er præget af, at vi fx ikke har mulighed for at vise de film mm, vi plejer, fordi de ikke lige ligger på Netflix eller andre tjenester, som eleverne har adgang til, og at vi mangler kontakten til eleverne, når der fx skal arbejdes i dybden med næranalysen. Men særligt er undervisningen i den praktiske del svær at få til at fungere fyldestgørende, når vi ikke kan afholde fysisk undervisning, arbejde i grupper og har skolens udstyr til rådighed.

Heldigvis er der mange, der i Medielærerforeningens Facebook-gruppe kommer med gode bud på, hvordan vi kan gribe undervisningen an, og det er til stor gavn og glæde, at I gør det! 

Coronapandemien og den medfølgende nedlukning havde også konsekvenser for juleeksamen. Nogle hold nåede at komme til eksamen, inden skolerne blev lukket ned, og eksaminerne blev aflyst, og det er vores opfattelse, at det mange steder gik fint, til trods for, at både den teoretisk/analytiske del og eksamensproduktionerne bar præg af et efterår, hvor undervisningen ikke har været afviklet som normalt. Det giver håb for, at sommereksamen også vil kunne afvikles under hensyn til de forhold, der selvfølgelig har præget mediefagsundervisningen.

Bestyrelsen blev i den forbindelse indkaldt til et særmøde i Pædagogisk Samråd i januar forud for GLs deltagelse i et møde med Undervisningsministeren og ordførerne. Margen Ott deltog i mødet, hvor de faglige foreninger videregav erfaringer med den virtuelle undervisning og dennes betydning for afviklingen af eksamen til sommer.

Corana er skyld i meget, og desværre må vi nu også give den skylden for, at årskurset blev aflyst. I bestyrelsen bed vi negle og fulgte spændt udviklingen, og det var ikke med vores gode vilje, at vi så os nødsaget til at aflyse. Vi havde glædet os til to gode dage sammen med mange faglige inputs og til det sociale fællesskab, der også præger vores kurser. Men vi er overbeviste om, at vi tog den rigtige beslutning – særligt i lyset af den udvikling, pandemien har taget hen over de seneste måneder.

Heldigvis har vi en ny aftale med Hotel Svendborg, der atter engang vil danne rammen for årskurset 2021. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag d. 9. november til onsdag d. 10. november – og så håber vi inderligt, at intet kan komme i vejen for afholdelsen af kurset denne gang.

Som alle andre håber vi i bestyrelsen på, at vi kan se frem til et lysere forår, hvor vi igen kan komme tilbage på skolerne, til eleverne og til vores kolleger.

Indtil da vil vi ønske jer alle det bedste. Vi vil opfordre jer til fortsat at dele erfaringer og gode idéer med hinanden, og husk også, at der på EMU’en ligger inspirationsmateriale til virtuel undervisning.