Af Mimi Olsen, Fagkonsulent

Så blev det 1. advent med alt hvad dertil hører. Og det er jo først og fremmest vintereksamen for mediefagselever på hf, deres lærere og censorer. I næste række jul, en tiltrængt juleferie og et helt nyt år, hvor mediefagseksaminerne fortsætter til godt ind i januar 2023.

Vintereksamen i mediefag

Til alle jer, der deltager i prøverne, så vær opmærksomme på det materiale, der er udarbejdet i den forbindelse og som ligger klar på emu.dk:

Og hvis man er den mindste smule usikker på, hvad det indebærer at skulle perspektivere til selvvalgt kontekst i forbindelse med eksamen, så læs endelig Michaels Højers fine, nye artikel ”Selvvalgt kontekst i mediefag – til hverdag og eksamen”.

Man kan også dykke ned i CUT nummer 129, hvor jeg har skrevet mere om netop dette område.

Mediefag A-seminar

Lige om hjørnet er også et seminar den 1. december på Ørestad Gymnasium for lærere, der underviser på A-niveau. I fokus er først og fremmest erfaringsudveksling og videndeling på baggrund af de første mundtlige prøver i faget, som blev afviklet i sommers, hvor 3 klasser var til eksamen. Det gik rigtig fint, men der er brug for at få talt om og udbredt eksamensspørgsmål til prøvedelen i ”særligt studeret område” og høre evalueringerne fra både censorer og eksaminatorer. Desuden skal vi drøfte selvvalgt kontekst i tilknytning til de skriftlige prøver.

FIP i marts 2023

Programmet for FIP 2023 er ude nu, og det byder på følgende fire oplæg:

  • Grundforløb i mediefag – oplæg, øvelser og erfaringsudveksling v/ Lasse Schurmann, Viborg Gymnasium
  • Selvvalgt kontekst i mediefag – oplæg, gruppedrøftelser og ideudveksling v/ Michael Højer, Favrskov Gymnasium
  • Praktiske øvelser i mediefag – v/ Mikkel Randløv, Nørre Gymnasium
  • Medieproduktioner i flere dele: Inspiration og bedømmelse – v/ Anne Juul Møller, Odder Gymnasium og Siff Rytter, Dronninglund Gymnasium

Man kan læse meget mere om de enkelte oplæg og tilmelde sig FIP her.

Jeg håber, at vi ses. Det er vigtige temaer, der meget konkret peger ind i vores undervisning i faget, som er på programmet. Så kom endelig og vær med!

God mediefags-jul

Efteråret har budt på masser af mediefaglighed: Vi har afholdt fagdidaktisk kursus i oktober-november med nye, dygtige kandidater, Medielærerforeningen har holdt sit legendariske årskursus, der har været møde i mediefags faglige forum og forude venter filmfestivaler. Det er herligt, når faget – og jo især vores elevers arbejdet med det – bliver synligt, så det glæder jeg mig meget til!

Husk endelig på, at man henover julen kan fordybe sig i det superflotte site om medieproduktioner i flere dele og blive klogere på både hvad man kan gøre og lave, se interessante, autentiske elevproduktioner, men også lære meget mere om hvordan disse produktioner skal bedømmes.

Og så er der også spændende læsestof i Fagdidaktiske formidlingsartikler om mediefag, hvor mediefagskandidater har omarbejdet deres opgaver i teoretisk pædagogikum til særdeles læsværdige artikler om, hvordan de har bedrevet mediefag.

Nu mange ønsker til alle om en god eksamenstermin, en glædelig jul og et godt 2023!

Husk, at I altid er velkomne til at skrive til mig på mimi.olsen@stukuvm.dk – med spørgsmål, ideer til kursustemaer, forslag til justering af vejledninger med mere.

Mimi