Materialet er udarbejdet af Medielærerforeningen som et forsøg på at give mediefagslærere inspiration og ideer til, hvordan man kan omsætte nogle af 2017-læreplanes aspekter til faglig praksis. Inspirationsmaterialet er organiseret med udgangspunkt i fagets to bærende elementer: det teoretiske og det praktiske arbejde.

Materialesamlingen er udviklet af Medielærerforeningen med midler fra Børne- og Undervisningsministeriet 2017.

Da materialet er fra 2017 skal vi beklage at en del links i materialet ikke længere er aktive, men artiklerne er ganske anvendelige alligevel.

Indholdsfortegnelse

Forord Af Michael Højer og Mette Wolfhagen Linnebjerg
1. Mediehistoriske hovedlinjer og nutidens mediebillede Af Morten Winther Bülow
2. Transmedia storytelling Af Henrik Højer
3. Faglige fletninger – kontekstualisering i mediefag Af Dorte Schmidt Granild
4. Dramaturgi i nye medier og korte audivisuelle formater Af Mathias Bonde Korsgaard
5. Eksamensproduktioner i flere dele Af Iben Engberg
6. At åbne døren til klasseværelset – Det mediefagligt formidlende, anvendelsesorienterede og innovative Af Anne Juul Møller
7. Kommunikation, målgrupper og sociale medier i mediefag Af Claus Scheuer-Larsen og Per Størup Lauridsen
8. Basal ophavsret og medieetik – med særligt fokus på elevproduktioner Af Mimi Olsen og Josephine Bock

God læselyst,
Bestyrelsen

Materialet kan hentes ned på egen computer via det lille disketteikon øverst i PDF-viseren.