Af Michael Højer, Formand i bestyrelsen, Favrskov Gymnasium

Vi har lige stået der igen, i salen på Hotel Svendborg, på det første kursus og den første generalforsamling efter et forholdsvist almindeligt skoleår – og for første gang siden vi sidste år fik en ny bestyrelse, med hele fem nye medlemmer. Og som det blev fremlagt i formandens beretning på årets generalforsamlingen, så er året blevet brugt aldeles effektivt med at sætte fokus på mediefaglige udfordringer og løsninger. Bestyrelsen har netop fået fornyet deres mandat da alle de der var på valg genopstillede og blev genvalgt, hvorefter bestyrelsen konstituerede sig i samme form som sidste år. Hermed en status over de udfordringer – og løsninger – denne bestyrelse har brugt deres første år på at tage hånd om. Og de ting, de gerne vil have fokus på fremover.

Første år begyndte med en fremragende nyhed. Jacob Isak Nielsen, Universiteternes repræsentant i mediefags Faglige Forum – et vejledende organ under vores fagkonsulent – stod bag arbejdet med en fælles ansøgning fra de tre universiteter, som blev godkendt i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det betyder at Mediefag B nu er blevet adgangsgivende og kan bringe kommende studerende et skridt nærmere på de film- og medievidenskabelige bacheloruddannelser på AU, KU og SDU. Vi er rigtig glade for det her tiltag, som vi har haft ønske om at få gjort til virkelighed i mange år. Det er med til at synliggøre mediefagets relevans i det videre undervisningsforløb for både elever og for andre med aktier i de gymnasiale uddannelser i Danmark. Og forhåbentlig kan det føre til flere brobyggende tiltag inden for film- og medieuddannelser andre steder i vores uddannelsessystem. Så tak til sidste års Faglige Forum, der løb arbejdet i gang og nåede i mål allerede tidligt i 2022.

Med hensyn til arbejdet i selve bestyrelsen, så lad os starte i det små. Bestyrelsen har endeligt fået placeret en beskrivelse af foreningen, og hvordan man melder sig ind i den, på fagets EMU. Det skulle gerne give kommende mediefagslærere endnu et sted, hvor de kan støde på os og få lyst til at melde sig ind foreningen. Ikke mindst, når de også hører alle jer fortælle om den faglige sparring som foreningen skaber grundlag for. Så husk at fortælle alle på jeres vej om vores kære forening og alt det den har at tilbyde.

Det næste punkt vi har arbejdet med i bestyrelsen, har handlet om at fremtidssikre en overleveringsdygtig bestyrelse. Med en ny bestyrelse, der bestod af hele fem nye medlemmer – og de nye øjne der følger med – var det naturligt at bruge lidt tid på at kigge på vores arbejdsgange.

Undertegnede har derfor haft som opgave at tydeliggøre foreningens struktur ved at rammesætte og synliggøre bestyrelsens arbejde og opgaver. Dette er sket gennem oprettelsen af en fælles, elektronisk OneNote for bestyrelsen, der samler alle de ting, der vedrører foreningen: oversigter over bestyrelse og udvalg, årshjul for bestyrelsesarbejdet, opgavelister og undermapper til de forskellige større og mindre opgaver som foreningen og bestyrelsen skal løse. At vi nu har en fælles og meget overskuelig platform at koordinere vores tiltag i, er selvfølgelig en stor fordel i vores arbejde – men det skulle gerne være med til at gøre det nemmere for nye bestyrelsesmedlemmer at træde ind – og for fremtidige bestyrelser, at tage over.

Mht. økonomi og administration af foreningen kan vi konstatere, at vi har en rigtig sund økonomi i medielærerforeningen. Vores medlemmer har fået mulighed for at betale via MobilePay, så indbetalingerne af kontingent er gjort væsentligt nemmere. Pga. foreningens sunde økonomi – og selvfølgelig også af den helt åbenlyse årsag at vi gerne vil reklamere for vores fag – vedtog generalforsamlingen sidste år et budget, hvor der blev afsat kr. 100.000 til den kampagne for mediefag der har været besluttet længe, men som har været udsat et par år pga. corona.

Denne kampagne har fyldt rigtigt meget i bestyrelsens bevidsthed og i vores arbejdsbyrde i indeværende år – særligt siden sommerferien og særligt for kampagne-styregruppen under bestyrelsen. Processen har været omfattende – og inddraget alle mand i bestyrelsen i forbindelse med alt fra indhentning og valg af tilbud, samarbejde med produktionsselskab i hhv. præproduktion, produktion og post-produktion, fastlæggelse af kampagnestrategi, produktion og deling af indhold – og klargøring til årskursets ”fernisering”. På årskurset fremlagde de deres arbejde – og man kan selv følge udviklingen af kampagnen på hhv. hovedkanalen Instagram og den TikTok-kanal, der blev igangsat på selv årskurset. Kampagnen – og begge profiler – går under navnet #VildMedMediefag

Instagram: https://www.instagram.com/vildmedmediefag/

TikTok: https://www.tiktok.com/@vildmedmediefag

At skyde kampagnen i gang har været en enorm opgave som styregruppen har løst aldeles forbilledligt. Herfra skal lyde en stor tak til styregruppen for, at foreningen nu – efter flere års corona-udsættelse – er klar til at sætte kampagnen i søen. Det er helt vildt imponerende hvad de har nået det sidste år – helt frivilligt og ud over deres daglige arbejde. Way to go!

I forbindelse med planlægningen af årskursus 2022 har det været en helt ny kursusgruppe, der har været tovholdere på at planlægge programmet. Jeg synes personligt, at det har været befriende med et nyt blik på årskurset. Det har vi altid brug for. Årskurset havde fokus på SoMe og bød på virkeligt spændende oplæg af bl.a. Cecilia Flagstad og Jonas Riisvig. Endeligt, var årskurset selvfølgelig også en kæmpe faglig fætter-kusine-fest, hvor man var sammen med en helt masse fantastiske medielærere, der har hver deres take på faget. Vi fik en masse formelle og uformelle snakke om, alt det vi brænder for. Disse snakke skal man nemlig også helst have med hjem i tasken, for at man kan sige at kurset har været rigtig godt.

Afslutningsvist vil jeg sige lidt om den nuværende bestyrelses planer for fremtiden:

  1. For det første skal VildMedMediefag-kampagnen fortsættes og udvikles. Det bliver en lidt tung post fordi, der løbende skal generes og deles indhold. Derfor barsler vi allerede nu med at oprette en ny fast rolle i bestyrelsen, nemlig en SoMe-koordinator eller to – og måske endda en redaktion uden for bestyrelsen. Disse funktioner skal defineres i den nærmeste fremtid.
  2. For det andet, skal bestyrelsen have lavet en strategi for de mange henvendelser vi modtager fra filmuddannelser, private og virksomheder, der har noget at sælge/markedsføre, eksempelvis sponsoreret indhold. Vi skal have strømlinet den måde vi møder dem på, så de ikke modtager forskellig behandling og forskellige goder, således at ingen føler sig urimeligt behandlet.
  3. For det tredje vil vi gerne udbyde flere kurser. Om det bliver dagskurser, udlandskurser eller noget andet må tiden vise. Med hensyn til netop kurser skal vi også have kigget på den generelle problematik, der er med at få folk til at komme til kurserne. Det er et problem her på årskurset, hvor vi i år har oplevet en nedgang på 30-40 deltagere, men også på FiP-kurserne, hvor der kommer alt for få. Jeg ved den sparsomme deltagelse i forskellige kurser ikke kun er et problem i vores fag. Men hvorfor er det så svært for mange at komme afsted? Er det post-corona-udmattelse, skolernes økonomi, tidspres i hverdagen, manglende markedsføring af kurserne, kursernes indhold eller noget helt femte? Det kunne der helt klart være en ide i at få undersøgt, så vi kan skabe de bedste betingelser for, at vores medlemmer har lyst til og mulighed for at deltage i som mange af vores kurser som muligt.

Til sidst er der en hel række mennesker bestyrelsen gerne vil takke. Først og fremmest alle jer medlemmer af vores herlige forening for at støtte og give os mulighed for at kæmpe for faget. Vi vil også gerne sige tak til alle dem, der i forskelligt omfang, er med til at hjælpe, løfte og sætte mediefag på dagsordenen – enten ved at dele gode ideer eller hjælpe med gode råd til undervisning og udstyrsindkøb via vores Facebook-gruppe, ved at skrive artikler til CUT, ved støtte op omkring og deltage i filmfestivalerne eller bare hjælpe til i al almindelighed.

Der skal lyde en særlig tak til vores fagkonsulent, Mimi Olsen med hvem vi har et fantastisk samarbejde om kursusudvikling og i Fagligt Forum, hvor vi i fællesskab kortlægger og finder løsninger på fagets udfordringer.

Også en stor tak til CUT, der utrætteligt bliver ved med at udgive spændende artikler til os. Husk at byde ind og giv dem en hjælpende hånd. Det er faktisk både dejligt og selvværds-opbyggende at se sit eget navn under en artikel i bladet.

Festival-folket fortjener også stor applaus. Det er de seje mennesker, der – år efter år – bliver ved med at hente støttekroner hos DFI og stable nogle lækre festivaldage på benene i hhv. Århus og København. Alle de af jer, der har deltage i filmfestivalerne, er gået derfra som gladere undervisere i mediefag. Så lov mig at I støtter op om dem ALT hvad I kan! Det – og de – har stor værdi for vores fag.

Endeligt vil jeg gerne sige tak til årets bestyrelse. De har på mange måder repræsenteret ny bestyrelse, en ny måde og en ny facon at gøre tingene på. Med det er fulgt en helt ufattelig mængde frisk mod – og en enorm arbejdsindsats. Det har simpelthen været en udsøgt fornøjelse, så jeg vil slutte med at sige tusind tak til dem for et fantastisk arbejde og samarbejde i det forgangne år.

Og så er der vist kun tilbage at ønske alle foreningens medlemmer en god jul og et godt nytår – når i når så langt. Tusind tak for 2022.