Af Anne Juul Møller 

I har hørt det før. Både i et tidligere nummer af CUT og på årskurset 2021. Station Next og Medielærerforeningen arbejder sammen om et DFI-støttet projekt med titlen Mediefag møder Filmbranchen. I de næste tre numre af CUT vil vi præsentere jer for de tre delprojekter i hovedprojektet. Den første artikel omhandler udviklingen af online fagkurser. Artikel 2 handler om muligheden for at møde en ung filmskaber og artikel 3 behandler et længerevarende gæstelærerforløb med en professionel filmskaber. I skrivende stund afventer vi svar fra DFI, da vi igen har søgt penge til at videreudvikle og dermed gøre projektet endnu bedre. 

Udvikling af online fagkurser 

Tilbage i coronatiden gennemførte vi et online spørgeskema blandt mediefagslærere for at afdække ønsker, behov og økonomisk formåen. Vi fik 72 svar, som tilkendegav interesse og økonomisk formåen blandt landets lærere på tværs af skoletyper. Især var mange lærere interesserede i onlinekurser og -foredrag. En undergruppe satte sig for at udvikle online fagkurser, da vi her så den bredeste interesse. Gruppen bestod af Iben Engberg, Malene Moesgaard Ludvigsen og Torben Larsen fra Station Next. De tilknyttede fra branchen var Eric Witzgall (filmfotograf) og Nicoline Skotte (dokumentarist). Det var vigtigt for os, at dette delprojekt skulle kunne komplementere mediefagslæreren på det filmpraktiske og kunstneriske område. Ligeledes var selve mødet med giraffen i højsædet, da netop branchekendskab og karrierelæring dermed blev en del af undervisningen. Det var ligeledes væsentligt at projekterne skulle være økonomisk bæredygtige, langtidsholdbare og med mulighed for at afholde dem over hele landet. Vi har pt. udviklet to kurser: 1. Fotografer en scene og 2. Kom godt i gang med dokumentaren. De to kurser bookes via Station Nexts hjemmeside, og man kan se forløb, materialer og inspirationsvideoer på https://station-next.dk/gymnasiet/onlinekurser 

Afvikling af kurset 

Vi vil her uddybe kurset Fotografér en scene.  

På dette 90 minutters online kursus møder eleverne en professionel filmfotograf og lærer det cinematografiske grundstof, der skal til for at optage en simpel scene med to karakterer.  

Som forberedelse til selve kurset skal eleverne se en kort film med fokus på krydset, 180-gradersreglen, billedkomposition og vigtigheden af at bruge nærbilleder. Derudover skal de skyde to stillbilleder (et kryds) i den korte aktivitet ”Nogen ser noget”. 

Selve kurset starter med, at filmfotografen fortæller om, hvad en filmfotograf laver. Derefter gives feedback på tre gruppers ”Nogen ser noget”-billeder. Det er dels helt konkrete råd til, hvordan man kunne forbedre dem eller løse billedet anderledes på den viste location og dels generelle pointer om billedkomposition, 180-gradersregel, nærbilleder mm. Meget håndgribeligt. 

Resten af onlinekurset handler om coverage-princippet. Fotografen gennemgår det først. Så får eleverne en manuskriptside, som skal brydes ned i indstillinger i form af en gulvplan og, hvis tid til det, en tilhørende indstillingsliste. Til slut gives der feedback på 2-3 gruppers gulvplaner, og der er mulighed for at se den færdige scene, idet manuskriptet hører til en færdig film produceret af teenagere på Station Next. 

På trods af, at det online format kan virke afskrækkende, fungerede kurset overraskende godt, fordi eleverne engageres i hands on-aktiviteterne, og der gives feedback på deres egne produkter. 

Evaluering af kurset 

Hvem er selvfølgelig de klogeste? Det er eleverne. Derfor bad vi også disse om en evaluering, så vi kunne finjustere og effektivisere onlinekurset. Her er lidt elevcitater: 

Silas: ”Vi lærte om det filmede kryds”  

Viktor: ”Nærbilleder er vigtigt”  

Hannah: ”Fik lært om 180-graders- reglen og det gyldne snit”  

August: ”Det var godt med praktiske øvelser af den teori vi fik, og godt at få konstruktiv kritik på det.”  

Liva: ”Man får ros og kritik på sine egne værker. Jeg har lært sindssygt meget af det :)”  

Sofia: ” Det giver altid ekstra at have en professionel, der har haft fingrene i den praktiske del og kan dele ud af sine erfaringer. 

På baggrund af denne evaluering må man jo smede, mens jernet er varmt. I støbeskeen er derfor udvikling og afprøvning af to nye kurser, så der er en lidt bredere pallette at vælge imellem og her har projektgruppen i første omgang talt om at vælge mellem lys, redigering, ideudviklingsværktøjer/planlægningsværktøjer. Kryds fingre for et positivt DFI-svar.  

På vegne af os alle 

Anne Juul Møller