Af Tina Bødker, Roskilde Katedralskole

 

I kraft af den nye læreplan skal vi have vores elever til at være bevidste om, og tale om, bruge og undersøge en række begreber: medieplatforme, tværmedialitet, kontekster, kommunikationssituationer, distributionskanaler osv. Her følger et par øvelser, som kan anvendes i undervisningen til at træne eleverne i disse begreber. Skriv gerne i kommentarfeltet herunder, hvis du har andre øvelser, som er gavnlige i denne sammenhæng.

 

Nye distributionskanaler og tværmedielle historier

I denne øvelse er der taget udgangspunkt i fænomenet Slenderman, og i at eleverne har læst en omskrevet version af Soundvenue-artiklen Historien om Slender Man: Fra fup til fakta – fra meme til mordmotiv.
Modulet kan indledes med at se et citat fra dokumentarfilm Beware The Slenderman (2016), som fint illustrerer det, som Soundvenue-artiklen omhandler. Man kan efterfølgende tage en kort snak med eleverne om, hvorvidt de kendte til Slenderman, inden de læste lektier. Min erfaring er, at det gør de. De siger oftest, at det er noget de spillede på computeren i folkeskoletiden.

Herefter deles eleverne op i par og præsenteres for følgende arbejde:

 • Tegn en oversigt (vær kreativ!) som illustrerer den tværmedielle udvikling af historien om Slenderman. Inddrag alle platforme, også gerne dem, som lektien ikke kommer ind på, men som du kender.
  • Skriv på jeres illustration, hvilke styrker og svagheder hver platform besidder i forhold til at drive historien om Slenderman videre.
 • Historien om Slenderman er så småt død og ikke længere relevant. Hvis I skulle drive historien om Slenderman videre på en mediefaglig platform, hvad og hvordan ville I så gøre?
 • Kan I komme i tanke om andre tværmedielle historier? Hvis ja, så forklar dem. Hvis nej, så brug lidt tid på at finde på en.

 

Kommunikationssituationer og distributionskanaler

Denne øvelse kan laves efter et endt produktionsforløb og efter filmforevisninger. Her trænes eleverne i at tænke i nye kommunikationssituationer og distributionskanaler. Øvelsen kræver, at elever i produktionen af deres film allerede har arbejdet med kommunikationssituationer og distributionskanaler – eksempelvis har mine elever skulle lave en 2 minutter lang film om én af gymnasiets ordensregler. De har fået at vide, at filmene naturligvis er lavet af dem som elever og skal vises ved fællessamlinger for alle gymnasiets elever. De har altså arbejdet ud fra, at målgruppen er nuværende elever på gymnasiet.

I øvelsen får hver produktionsgruppe en anden produktionsgruppes film og én følgende opgaver:

 • Forestil jer, at I har fået til opgave at ændre filmen, således at målgruppen nu kun er til kommende elever på gymnasiet og sendes ud til dem samtidig med deres velkomstbrev forud for skolestart. Kom med konkrete bud på indstillinger og scener som skal laves om, beskriv hvordan de nu skal se ud og forklar hvorfor.
 • Forestil jer, at I har fået til opgave at ændre filmen, således at filmen nu kan uploades på skolens Facebook-side. Kom med konkrete bud på indstillinger og scener, som skal laves om, beskriv, hvordan de nu skal se ud og forklar hvorfor.
 • Forestil jer, at I har fået til opgave at ændre filmen, således at filmen nu er lavet af skolens ledelse. Kom med konkrete bud på indstillinger og scener, som skal laves om, beskriv, hvordan de nu skal se ud og forklar hvorfor.
 • Forestil jer, at I har fået til opgave at ændre filmen, således at filmen nu skal uploades på skolens instagram og derfor både skal ændre stil og varighed. Kom med konkrete bud på indstillinger og scener, som skal laves om, beskriv, hvordan de nu skal se ud og forklar hvorfor.

 

Kontekster

Her oplistes simple summe-spørgsmål, som kan bruges i forløb til at træne bevidstheden omkring kontekster.

Eleverne har set citater fra en Netflix-serie og en DR-serie:

 • Hvilke muligheder og begrænsninger er der i de to distributionskanaler?

Eleverne har set et DR-program/-serie:

 • Hvordan ville serien se ud, hvis den skulle vises på TV3?

Eleverne har set et gyser-citat:

 • Hvordan kan man se arven fra den tyske ekspressionisme?