Af Mette Wolfhagen Linnebjerg, formand i bestyrelsen, Sct. Knuds Gymnasium, og Michael Højer, næstformand i bestyrelsen, Favrskov Gymnasium

Vi er allerede godt inde i det nye år, men vi vil alligevel vende blikket tilbage til det forgangne, hvor årskurset i Svendborg endnu engang viste sig at blive et godt og inspirerende kursus, hvor næsten 130 mediefagslærere var samlet. Det var nogle intense dage med mange faglige inputs, men hvor vi heldigvis også alle fik tid til at mødes med alle de gode kolleger fra hele landet og udveksle erfaringer. I forlængelse af kurset bad vi deltagerne om at evaluere, og ud fra de evalueringer vi fik, kan vi konstatere, at vi langt hen ad vejen tilrettelægger et kursus, som mange er glade for, men hvor der selvfølgelig også er plads til forbedringer og fornyelse. En del savner mere praktisk arbejde, og det tager vi med i vores overvejelser, når vi inden længe går i gang med at planlægge næste års kursus. Vi bad desuden om en tilkendegivelse af, hvornår man ønsker kurset placeret, og der var ingen af de givne tidspunkter, der fik større tilslutning end andre. Der er fordele og ulemper ved en placering i både det tidlige efterår, efter grundforløbet og i begyndelsen af det nye år. Derfor har vi besluttet, at årskurset 2020 afholdes fra onsdag d. 18. november til torsdag d. 19. november. Det bliver – traditionen tro – i Svendborg.

DEN NYE BESTYRELSE

I forbindelse med Årskurset blev der afholdt generalforsamling, hvor der var valg til bestyrelsen. Tre bestyrelsesmedlemmer ønskede at udtræde af bestyrelsen, og vi fik derfor valgt tre nye medlemmer ind: Lasse Harder Schousboe fra Varde Gymnasium, William Bjarnø fra Slagelse Gymnasium og Henrik Rytter fra Aalborg Katedralskole. Desuden blev Camilla Andersen fra Nykøbing Katedralskole valgt som suppleant. I samme forbindelse blev Mette Baunøe og Henning Bøttner Hansen valgt til revisorer.

Det er glædeligt, at der er interesse for bestyrelsesarbejdet, og vi glæder os til samarbejdet i den nye bestyrelse.

Den 10. december mødtes den nye bestyrelse til det første bestyrelsesmøde, hvor vi skulle konstituere os og fordele opgaver. Det resulterede i følgende fordeling:

  • Mette Wolfhagen Linnebjerg, Sct. Knuds Gymnasium: Formand og medlem af Fagligt Forum
  • Michael Højer, Favrskov Gymnasium: Næstformand, Facebook-administrator og kursuskoordination
  • Lasse Harder Schousboe, Varde Gymnasium: Kasserer, kontakt til GL, Facebook, kontakt til Filmfestivalerne i øst og vest
  • Margen Ott, Høje Taastrup Gymnasium: Medlem af GLs Pædagogiske Samråd, kontakt til CUT
  • Line Arlien-Søborg, Skanderborg-Odder Center for Uddannelse: Medlem af Fagligt Forum, kontakt til samarbejdspartnere
  • William Bjarnø, Slagelse Gymnasium: Kursusarrangør, kontakt til samarbejdspartnere
  • Henrik Rytter, Aalborg Katedralskole: Kontakt til samarbejdspartnere
  • Camilla Andersen, Nykøbing Katedralskole: Suppleant, kursuskoordination, Suppleant i GLs Pædagogiske Samråd

Der er stadig tvivl om, hvem der skal administrere vores forening, efter at Dansklærerforeningen opsagde samarbejdet med os, men vi arbejder på at indgå en aftale med GL, således at de tunge opgaver som medlemsregistrering, økonomi og evt. kursustilmelding ikke skal varetages af bestyrelsen.

BESTYRELSENS OPGAVER I NÆRMESTE FREMTID

Onsdag d. 1. april afholdes næste bestyrelsesmøde i Odense. Her vil vi bl.a. udforme et udkast til nye (og mere tidssvarende) vedtægter for Medielærerforeningen samt arbejde videre med, hvordan vi kan styrke mediefaget. Vi samarbejder stadig med de andre kunstneriske fag om synliggørelsen af vores fag, hvilket indtil nu har resulteret i, at Gymnasieskolen valgte at bringe et tema om vilkårene for de kunstneriske fag i årets første nummer.  Vi er stadig i gang med at se på andre muligheder for at promovere faget, fx gennem nogle kampagnefilm. Denne opgave er stadig i proces.

Den 10. maj mødes bestyrelsen til en arbejdssøndag, hvor årskurset 2020 skal planlægges.

Der er således masser af spændende opgaver forude, og vi glæder os til at arbejde videre med bestyrelsesopgaverne – og til at foråret kommer!

På bestyrelsens vegne

Michael Højer og Mette Wolfhagen Linnebjerg

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *