Af Malene Moesgaard Ludvigsen, Aalborg Tekniske Gymnasium

De kunstnerisk-kreative fag er på retræte. I hvert fald hvis man forsøger at udlede noget af den nye reform. Det er ikke kun mediefag, der har fået begrænset sine udfoldelsesmuligheder, men hele paletten af de engang så vellidte fag. Og hvor er det ærgerligt, for er der noget, de kunstnerisk-kreative fag kan, så er det at styrke elevernes evne til at samarbejde, tænke kreativt og reflektere.  At zigzagge mellem teori og praksis giver en anvendelsesorienteret læring og forståelse, der er svær at hente andre steder fra. Heldigvis er den nye reform ikke en 1:1 tanke imellem ministeriet og de unge studerendes vilje og lyst. Danske unge er født ind i et af verdens mest digitaliserede lande, de taler det digitale sprog, og interesserer sig for de forskellige mediers muligheder og begrænsninger. Derfor står mediefag også som et af nutidens stærkeste svar på elevernes bevidstgørelse af medierens samfundsmæssige rolle på både mikro- og makroniveauer; et fag hvis grundlæggende arterie er gennemstrømmet af en alment og digitalt dannende grundsubstans. Dét har vi på Aalborg Tekniske Gymnasium blik for og har nu skræddersyet et forløb til de elever, der ser mulighederne for og nødvendigheden af at beskæftige sig intensivt med Film og Medier.

 

Der arbejdes med manuskriptideer

Der er film alle vegne: kampagnefilm, kortfilm, serielle film, animationsfilm, dokumentarfilm, machinimas, webdoks og en lang række andre. Alle bevæger de sig på tværs af platforme, forbindes imellem genrer, giver udtryk for nuancerede stemninger og henvender sig til et utal af segmenter. Der er dem, der ser tilbage med nostalgi, og dem, der retter blikket fremad og sammensmeltes i hybrider. Udviklingen eskalerer, og medierne morpherer, i et remix af et øjebliks genkendelighed. Således kan det indimellem være svært for den enkelte elev – og ligeså undervisere  – at begribe, hvad vi kommer ud af, og hvor vi er på vej hen. Lige nu synes vi at befinde os i en periode, hvor vi trives i et væld af prequels, sequels, remakes og spin-offs, hvis succesrate er lige så stor som tv-industriens genforening af tidligere tiders seriebaskere.

Afprøvning af VR-udstyr

Men ét er sikkert: Mediebilledet er i konstant forandring, og vi når vel knapt at danne os et overblik, før vi er videre til det næste. Af samme årsag halter lærerbøgernes forsøg på teoretisering og konkretisering ofte bagud. Der er derfor også brug for at træde ud i virkeligheden, og ikke mindst at interagere med den! Film og Medier er en ny studieretning på Aalborg Tekniske Gymnasium, der tager sine første spæde skridt, når eleverne siger farvel til de første måneder i grundforløbet. Studieretningen er særegen i gymnasielandskabet, og vores vision er da også at være alt det, en studieretning endnu ikke har kunnet tilbyde ambitiøse film- og medieinteresserede.

 

Vi skal gøre det, vi gør bedst!

Eleverne arbejder med greenscreen og live-stream

På Htx har vi teknik, praksis, kreativitet, kommunikation og projektarbejde i fokus. Det skaber nogle unikke rammer og muligheder for særlige sammensætninger af fag. Med Kommunikation og It A samt Mediefag B får vi på Film og Medier væsentlig flere timer til at praktisere det, vi brænder for. Det gælder ikke mindst det at løfte den praktisk-produktionsmæssige del, men også at have tid til fordybelse i samarbejde med erhvervslivet, hvor eleverne skal løse reelle cases. Vores elever har ud over undervisning i vores medielokaler også mulighed for at producere eget udstyr i værkstederne. Her tænkes fx på dollys i træværkstedet, kostumer i tekstil eller scenografier i design. Det interne arbejde på tværs af fagene bliver derfor også en afgørende brik i toningen af studieretningen. Dertil kommer, at vi ønsker at integrere alle fag så meget som overhovedet muligt. Samfundsfag får her en vigtig rolle som studieretningsfag, idet bl.a. mediesociologi får en central betydning. Vi skal være politiske og samfundsmæssige strømninger bevidste, idet disse har afgørende indflydelse på det indhold, der produceres, konsumeres og deles. Endvidere skal samtlige obligatoriske fag indgå i studieretnings profil: Kan vi fx arbejde med lys, lyssætning, lysbrydninger i fysik? Eller teatermake-up og blodsprægninger i kemi? Fantasien sætter ingen grænser! Det bliver langt hen ad vejen sag frem for fag med gruppearbejde og projektarbejde i front – noget der i forvejen ligger op ad Aalborg Universitetets profil, og som tidligere studerende på Aalborg Tekniske Gymnasiumentydigt og positivt tilkendegiver har haft en vigtigt betydning for deres fremtidige studiekompetencer. Som der står i 2017 læreplanen for mediefag B – og som der endvidere opfordres til i 2017 læreplanen for mediefag C – så skal mindst én medieproduktion have fokus på formidling af mediefaglig viden eller tilrettelægges med et klart anvendelsesperspektiv, hvor der løses en konkret formidlingsmæssig opgave i samarbejde med en intern eller ekstern partner. Denne del vil unægtelig blive en betonet og væsentlig del på Film og Medier og afspejler i særdeleshed også ønsket fra de studerende.

Vores steadicam vest og arm afprøves

Men selvom vi er gode til mange ting på Aalborg Tekniske Gymnasium, så erkender vi også, at der er meget, vi ikke kan. Vi er bevidste om vores begrænsninger, og hvor der skal hentes ressourcer ind for at styrke teamet omkring den nye studieretning og ikke mindst elevernes kompetencer. Derfor bliver workshops og oplæg fra eksterne eksperter også et fast tilbagevende didaktisk greb. Her vil der blandt andet være tale om lyddesignere, belysere og manuskriptudviklere. Disse arrangementer – der også delvist vil holdes åben for resten af gymnasiet for at styrke det fælles sociale miljø – vil være med til at opkvalificere elevernes teoretiske såvel som praktiske kunnen.

Ny location skaber nye muligheder

On location optagelser på vores tagterrasse

Ved studieårets start sagde vi farvel til Aalborg Vestby og i stedet goddag til den centrale bymidte. Med væsentlig flere kvadratmeter, og på toppen af indkøbscenteret Friis, er vi nu bosiddende i hjertet af Aalborg. Magasins buldrende liv løber som en pulserende åre lige under os, imens vi fornøjeligt kan betragte ikoniske og arkitektoniske fortræffeligheder såsom Utzon Centeret og Musikkens Hus, der kun ligger et stenkast fra vores nye location. Med denne beliggenhed, lige ned til Limfjorden, bliver interaktionen med det urbane central. Vores samarbejdspartnere er lige rundt om hjørnet, og en Voxpop kræver kun fem minutters gang ned til gågaden. Her er rig mulighed for at tale kontekst med eleverne og arbejde indgående med målgrupper ud fra selvudførte empiriske undersøgelser. Men de nye lokaler har også givet os væsentlig mere plads. Vores MedieLab er blevet større og vores Studie2 langt mere professionelt. Med stort lærred, surround sound og FatBoys går vi efter den sublime og komfortable filmoplevelse. Men eleverne kan også til dagligt gøre brug af vores fastmonterede VR set-up, vores nyhedsstudie med green screen, lys og live-stream, og vores lydtætte boks til speak, overdubbing og foley-arbejde. Derudover har de studerende også adgang til to yderligere grupperum, der inkluderer greenscreen, mobile monitors og PlayStation. Og sidst, er vi ved at få etableret en minibiograf, der med ægte patinabeklædte biografsæder er med til at føre sjælen videre fra det nedlagte Bio5 i Aalborg. Vi har dermed alle forudsætninger for at styrke den praktisk-produktionsmæssig tilgang til film, tv og nyere medier.

 

Samarbejdsaftaler og et stærkt studiemiljø

Speak-optagelser i vores lydisolerede boks

Tilblivelsen af vores nye studieretning er kommet ud af et frugtbart samarbejde med Københavns Mediegymnasium, der startede et lignende initiativ for et par år tilbage. På Aalborg Tekniske Gymnasiumtror vi på, at vi kommer længere med samarbejde end usund konkurrence. Og selvom det indrømmet kan være svært at tage netop dé briller på i gymnasieskolens trængte virkelighed, så ser vi flere fordele end benspænd. Vi vil fortsat sparre og udveksle erfaringer med mediegymnasium i København, så vi samlet set kan styrke kvaliteten af vores uddannelsestilbud og sparre hinanden for fejlslagne projekter. Men med vores nye studieretning er det også nødvendigt at udvide samarbejdsparaplyen, så vi kommer tættere på at indfri vores ambitioner og visioner. Det gælder internt på eget gymnasium, i særdeleshed imellem vores tre studieretninger med faget Kommunikation og it A – herunder GameTech og International Htx – men også eksternt i kraft af forskelligartede virksomheder og organisationer.

Vores fremtidige studerende kan derfor se frem til tre år med berigende filmkulturelle og kompetencegivende oplevelser, idet vi har etableret nogle faste samarbejdsaftaler med et kvalitativt og helt enestående indhold. Vores elever vil allerede i 1.g få et ophold på en anerkendt dansk filmskole – vi endnu ikke kan afsløre navnet på – for at styrke deres praktiske hands-on erfaring. Derudover har vi et igangværende samarbejde med dBs Film Berlin, der vil danne ramme om elevernes studietur til Berlinale Filmfestival i 2.g. Og så glæder vi os helt exceptionelt meget til det veltilrettelagte forløb, som CPH:DOX har udfærdiget til eleverne under besøget på festivalen i København i 3.g.

Filmfestivalen JamesPrisen

Men alt dette er jo ’kun’ flødeskum på lagkagen, for vigtigst så har vi til dagligt nogle engagerede og dedikerede elever og lærere, der lægger liv og sjæl i fortsat at holde fast i et spændende og udviklende studiemiljø. Et studiemiljø, der får samhørigheden og fælleskabet til at blomstre. Det gælder ikke mindst samarbejdet omkring vores årlige og ambitiøse filmfestival JamesPrisen, men også elevernes digitale skolemagasin HIX, der er de bærende audiovisuelle dokumentarister på gymnasiet. Herudover har vi også frivillige MediaWorkOuts, hvor eleverne kan for lov at lege med gymnasiets medieudstyr, og tillige vores Jamesklubben der dækker over vores filmklub, og events med interessante oplægsholdere fra medieindustrien. Det koster uden tvivl kræfter at søsætte og fastholde disse arrangementer, der ligger ud over almindelige skoleundervisning, men det sociale studiemiljø er altafgørende for vores elever, og derfor vælger vi at prioritere det.

Førsteåret med vores nye tiltag vil gøre os klogere og erfaringer rigere. Der vil opstå begyndervanskeligheder og uforudsete benspænd, men vi er klar til kamp! Og i første omgang er vi blot utrolig glade og stolte over det indhold, som vi nu kan lægge frem, og som en lille håndfuld lærere har arbejdet energisk og ihærdigt for at få på plads i tide.

“Mediefags kerne er levende billeder i en kommunikativ, æstetisk, kulturel og samfundsmæssig kontekst.” Dén kerne er bærende i tilblivelsen af vores nye studieretning Film og Medier. Og vi glæder os til at byde nye elever, og andre nysgerrige sjæle, indenfor!

https://vimeo.com/292102855

 

https://vimeo.com/292130664


Referenceliste

Ministeriets læreplan for Mediefag B – stx, august 2017
Ministeriets læreplan for Mediefag C – stx, august 2017