Af Mimi Olsen, fagkonsulent, Hvidovre Gymnasium

 

Filmfestivaler

I forrige weekend har der været filmfestivaler i både Øst og Vest. Det er en af de helt store årlige begivenheder, hvor vores elever og fag åbner vinduet mod omverden. Og en dag, hvor mange frivillige kræfter har arbejdet bag kulisserne med at få det hele til at køre. I Øst, hvor jeg selv deltog, var der fra om formiddagen herlig filmmusik i Cinematekets loungeområde, forventningsfulde elever, programmer og stemmesedler, nye og gamle mediefagslærere, en flot sammensat og meget kompetent jury. Her dystede 16 film om statuetterne, og niveauet var imponerende tårnhøjt. Smukke fiktionsfilm, sjove dokumentarer og spændende blandingsgenrer. En dag, hvor det igen-igen blev tydeligt, hvad mediefagselever kan med faget, når de lægger alle kræfter i. Så herfra en stor tak for et superflot arrangement.

 

FIP i marts

Jeg minder om, at der er FIP-kurser i mediefag – den 20. marts i Århus og den 21. marts i København.
Vi får bl.a. oplæg af Anne Schepelern fra Købehavns Universitet, der vil fortælle om kreativitet ifm. de praktiske produktioner, Martin Houlind gør os klogere på, hvordan vi kan inddrage computerspil i faget, og Dorte Granild/Tina Bødker vil sætte fokus på, hvordan vi kan få kontekster i spil – og på, hvad forskellen er på kontekster og perspektivering. Og så vil der også være særlig opmærksomhed på, hvordan vi konkret kan arbejde med digital dannelse og digitale kompetencer i mediefag. Meld jer til på gl.org.

 

Vejledningerne skal justeres

Vores vejledninger – ikke læreplaner! – skal justeres. Der vil bl.a. være fokus på at få præciseret, hvordan vi kan arbejde med digital dannelse og digitale kompetencer i faget. Kom meget gerne med inputs til dette eller andre ønsker, ændringsforslag etc. Skriv til mig senest medio februar.

 

Vintereksamen 18/19

I år har mere end 2000 hf- og VUC-kursister været til eksamen i mediefag. Der har derfor været mange lærere og censorer, som har haft travlt i de seneste måneder. I år har jeg især haft henvendelser om mediefagsproduktioner, som har været baseret på (store dele) ikke-egenproduceret materiale. Dvs. produktioner, hvor eleverne/kursisterne har brugt materiale, som de ikke selv har optaget. Det er selvsagt ikke i orden, og det er derfor vigtigt, at vi som lærere er opmærksomme på, hvad der optages og redigeres sammen og at vi fortæller vores elever og kursister, at de selv skal optage deres film. I den sammenhæng: Etik og basal ophavsret er nu en del af vores fag, og det er oplagt at knytte an til, hvordan man skal, kan og bør omgås andres materiale – og hvordan andre må og ikke må benytte sig af det materiale vores elever/kursister selv producerer.

Et andet tilbagevendende spørgsmål vedrører om en gruppe må genbruge ideen fra en pilotfilm til deres eksamensproduktionen. Her er svaret, at når eksamensproduktionen skal udarbejdes, må eleverne gerne gå videre med en ide (fx et tema, et overordnet plot), de har arbejdet med før, men de skal lave ny præproduktion og også lave helt nye optagelser – dvs. at det ikke er i orden ’blot’ at remake. En mulighed er at arbejde videre med det samme emne i en ny og anderledes version og/eller kontekst (som hvis man fx forestiller sig, at det er en kampagne, hvortil der laves flere forskellige film). Der er, som det fremgår af læreplanen punkt 3.2, en progression i arbejdet med den praktiske del af faget. Og der stilles andre og større krav til en eksamensproduktion end til en øveproduktion, der jo i højere grad har karakter af træning. Når der skal være meget væsentlig forskel på øveproduktionen og eksamensproduktionen skyldes det også, at øveproduktionen allerede har været evalueret, mens eksamensproduktionen jo ikke må evalueres af en lærer forud for eksamen. Endnu en problemstilling er, at det ikke er sikkert, at der er sammenfald mellem eleverne der samarbejder om øveproduktionen og eksamensproduktionen.

 

Mediefag A – ny lokal studieretning i Viborg

Siden sidst har nu også Viborg Gymnasium og hf fået lov til at udbyde en lokal studieretning med Mediefag A, engelsk A og informatik B. Det er den tredje skole, som har mediefag A. Stort til lykke med det!

På Medielærerforeningens årsmøde blev der nedsat en mediefag A-gruppe med Eva Boltau som koordinator. Man kan kontakte Eva, hvis man har lyst til at prøve kræfter med en mediefag A-ansøgning og gerne vil i tale sammen med ligesindede.

 

Dialogmøder og skriftlig eksamen

På to dialogmøder i efteråret blev det 1. vejledende opgavesæt til A-niveau-eksamen drøftet. Alle de mange inputs er blevet samlet sammen og det 2. vejledende opgavesæt er nu i produktion (der er deadline i december 2019). Tak til alle, for at give respons, kritik og gode ideer!

 

Løft af mediefag fra C- til B-niveau

Der har været en række spørgsmål vedrørende elever/kursister, der løfter mediefag C- til B-niveau. Nogle gange har disse elever/kursister allerede været til eksamen på C-niveau, men vælger så, at de gerne vil have faget på B. Hvordan forholder man sig til det – ikke mindst i en eksamenssituation?

Når elever/kursister skal til eksamen på B-niveau i teoretisk/analytiske forløb er det altid fra 0-B. Det er derfor et krav, at der også lægger eksamensspørgsmål i forløb fra C-niveauet.

Hvis elever/kursister – som allerede har været til eksamen i mediefag på C-niveau – vælger at løfte faget til B (fx hvis faget indgår i en fagpakke på hf), skal de til den afsluttende eksamen på B-niveau til eksamen i mediefag fra 0-B, dvs. for hele B-niveauet (200 timer). Det betyder, at det/de gennemgåede teoretisk/analytiske forløb og den eksamensproduktion, som kursisterne har udarbejdet på C-niveau, tæller med i deres B-niveau. Det indebærer også, at de eksamensspørgsmål, der skal udarbejdes til eksamen på B-niveau skal inkludere det/de gennemgåede teoretisk/analytiske forløb fra C-niveauet – selvom dette stof har været prøvet til eksamen på C-niveau. Der stilles dog højere krav til analysen og kontekstualiseringen ifm. B-niveau-eksamen og citatlængden er også øget. Det vil være den karakter, som eleven får ved B-niveau-eksamen, der kommer til at stå på eksamensbeviset.

De samme krav gælder for sammensatte valghold, hvor elever/kursister kommer fra forskellige hold/skoler. Dvs. at læreren også til eksamen på B-niveau på de sammensatte hold skal stille spørgsmål i den enkelte elevs/kursists C-niveau.

 

EMU, undervisningsforløb og vodcasts/podcasts

Ny EMU går snart i luften. Her vil der fortsat ligge inspiration til, hvordan man kan arbejde med mediefag, ligesom eksamensorientering og andre vigtige beskeder vil kunne findes på den platform. I forbindelse med lanceringen af ny EMU vil der komme flere spændende og reformrelevante mediefagsforløb op, der allerede er i produktion.