Af Mimi Olsen, fagkonsulent, Hvidovre Gymnasium

 

Medielærer-årshjulet – årskursus, dialogmøder, FIP med mere!

Så er et nyt skoleår skudt i gang. Med nye mediefagselever, grundforløb og turbohold – og også vores sidste (vemodige) år med de ’gamle’ B-niveau-elever. Også i dette år vil der være mange muligheder for fagligt og kollegialt samvær: Senere på måneden, når Medielærerforeningen afholder årskursus, der igen-igen bugner med spændende oplæg og programpunkter, i november, når de nye mediefagslærere skal på fagdidaktisk kursus, i december og januar, hvor vi mødes omkring eksamensbordene, SRP-votering og filmfestivaler, og i marts måned er der FIP-kurser – og ja, så er det næsten sommer igen!

Noget af det, jeg ser meget frem til på Medielærerforeningens årskursus, er drøftelsen af, hvordan vi kan styrke den kreative, legende og produktive dimension i mediefag.

I forbindelse med reformimplementeringen har der – naturligt nok – været et meget stærkt fokus på alle de nye områder i læreplanen, bl.a. tværmedialitet, medieplatforme, distributionskanaler, kontekst. Men vores fag er samtidig og stadig et kunstnerisk fag – og det må vi ikke glemme i jagten på at blive klogere på alle de nye områder – som i øvrigt slet ikke behøver at udelukke hinanden. Hvordan kan vi sørge for og hjælpe hinanden med, at mediefag fortsat er et eksperimenterende fag, der udfordrer elevernes kreative og skabende evner?

I rytmen af faste, gode og vigtige mediefaglige begivenheder tilføjes i år en ny – nemlig dialogmøder i tilknytning til det 1. vejledende opgavesæt til den skriftlige eksamen på mediefag A. Opgavesættene er blevet udviklet over det seneste halve år, og på to møder vil opgavesættet blive præsenteret, gennemgået og drøftet, og man vil få mulighed for at kommentere på det. Efter dialogmødet vil der så blive udarbejdet et 2. vejledende opgavesæt. Udviklingen af skriftlighed på mediefag A kan synes som noget, der måske blot involverer de skoler og lærere, der i dag har mediefag på A-niveau. Men opgavesættet er med til at tegne en faglig profil for faget, som jeg håber at mange vil synes er interessant og vil være med til at bidrage til. Hvis man vil med til dialogmøderne er datoerne disse:

  1. møde afholdes i forbindelse med Medielærerforeningens årskursus i Svendborg den 30.-31. oktober – og her er tilmelding ikke nødvendig.
  2. møde afholdes på Ørestad Gymnasium, Ørestads Blvd. 75, 2300 København, tirsdag den 6. november kl. 16-18. Og her skal man tilmelde sig hos mimi.olsen@stukuvm.dk – senest den 1.11.

 

I marts er der FIP-kurser i mediefag – den 20. marts i København og den 21. marts i Århus. Her er faglig udvikling igen på dagsordenen, og efter sammen model som sidste år: Med oplægsholdere og workshops, der har fokus på, hvordan vi kan lave god undervisning for vores elever. Der vil bl.a. være særlig opmærksomhed på, hvordan vi mere konkret kan arbejde med digital dannelse i mediefag. Der er allerede mange, der har meldt sig til, men flere skal med! Meld jer derfor til på gl.org.

 

Faglige mindstekrav – og justerede studieordninger på universiteterne

De faglige mindstekrav i den gymnasiale fagrække er blevet tilpasset de nye læreplaner. Det betyder, at de kandidater, der skal opnå faglig kompetence til at undervise i mediefag, skal opfylde de nye faglige mindstekrav. Det betyder også, at de universitetsuddannelser, der er rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser og de gymnasiale fag, har fået justeret på deres studieordninger, så kandidaterne kan honorere de faglige mindstekrav. Man kan orientere sig i ”Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb”, som kan søges frem på nettet, hvis man vil se de præcise krav.

 

SRP

Det varer ikke længe før SRP-vejledningen går i gang. Hvert år er der henvendelser, som vedrører den mediefaglige næranalyse – hvordan den skal laves og hvor den skal placeres. De typiske problemer går på, at censorer påpeger, at mange elever har placeret næranalysen som et bilag til opgaven – ofte med lange skemaer med shot-to-shot-registreringer af virkemidler. Derfor denne gentagelse, som den opmærksomme læser vil kunne erindre fra et tidligere CUT-nummer: Næranalysen i mediefag er et kerneområde, som ikke skal placeres i et bilag. Når der i opgaveformuleringen bedes om en næranalyse, skal der altså inde i selve opgaven være en analyse skrevet i prosaform, hvor de filmiske virkemidler og deres effekt analyseres frem. Det er spild af tid, hvis eleverne laver sidelange, minutiøse registreringer som bilagsmateriale til en opgave. Disse registreringer kan evt. være et arbejdsredskab eleven benytter til at se mønstre i de levende billeder, men de kan ikke erstatte en næranalyse. Eleverne skal i stedet bruge krudtet på at lave en god næranalyse inde i opgaven. Jeg opfordrer derfor til, at man i vejledningsfasen tydeligt pointerer overfor eleverne, at en næranalyse skal placeres i selve opgaven og ikke i bilag.

 

Vintereksamen – lige om lidt

Dette nyhedsbrev lander midt imellem erfaringerne fra sommereksamen og noget der snart ligner forberedelser til vintereksamen. I den forbindelse minder jeg om, at det er meget vigtigt, at man som censor – også i en travl tid – kigger det materiale som eksaminator har fremsendt igennem i god tid. Hvis det viser sig, at noget skal korrigeres eller laves om, skal eksaminator have mulighed for at nå det. Sørg derfor for at være ude i god tid!

Jeg henviser i øvrigt til den mini-FAQ om eksamen på C-niveau, som er trykt i CUT 116 og husker også på, at der på EMU’en er en guide til eksamen, som henvender sig til censorer og eksaminatorer samt at der er en ny, elevhenvendt guide, som fortæller om, hvordan man går til eksamen i mediefag. Her er der masser af gode råd og anvisninger, som kan hjælpe på vej og fungere som tjekliste.

 

Men… inden vi rammer eksamensperioden er det bare med at se frem til årskurset senere på måneden. Vi ses!