Af Mette Wolfhagen Linnebjerg, formand i bestyrelsen, Sct. Knuds Gymnasium, og Michael Højer, næstformand i bestyrelsen, Favrskov Gymnasium

 

Det er blevet maj, og dermed er vi nu alle godt i gang med eksamensforberedelsen.

Også i bestyrelsen har der været travlhed. I weekenden d. 11.-12. maj afholdte vi arbejdsweekend i Odense. På programmet var der særligt to punkter, der skulle arbejdes med, program til Årskurset og diskussion af bestyrelsens fremtidige opgaver og fokuspunkter.

Årskursus

Tidspunktet for dette års Årskursus er tirsdag d. 29. oktober-onsdag d. 30. oktober. Igen i år har vi valgt, at der til årskurset skal være fokus på nogle af de ‘nye’ elementer i faget. Det er vores indtryk, at rigtig mange lærere har taget de nye læreplaners indhold til sig, og at der rundt om på skolerne bliver lavet spændende forløb, der også integrerer det, der er nyt i faget. Men vi synes også, at der stadig er behov for at få gode idéer til, hvordan man kan inddrage fx de nyere medier. Derfor vil programmet byde på en masse, forhåbentligt inspirerende, oplæg fra folk både uden for mediefagsverdenen, fra mediebranchen og fra egne rækker. Programmet mangler stadig den sidste finpudsning, men inden længe vil I få mulighed for at smugkigge i det, når vi lægger det på foreningens Facebook-side.Tilmeldingen vil foregå via et link, således at man – ligesom sidste år – tilmelder sig direkte til Hotel Svendborg. Linket vil ligeledes blive tilgængeligt via Facebook. Man skal være medlem af foreningen for at kunne deltage i kurset.

Generalforsamling

Årskurset indledes med generalforsamling. I den forbindelse vil der være valg til bestyrelsen. Alle kan stille op, og vi opfordrer jer til at overveje, om I har lyst til at være en del af Medielærerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen består af syv medlemmer, der alle er på valg. Fem af bestyrelsesmedlemmerne ønsker på nuværende tidspunkt genvalg, mens Iben Engberg og Nathalie Halphen ønsker at stoppe efter flere års engageret arbejde. Det er derfor vigtigt, at vi har nye, friske kræfter, der har lyst til at arbejde for faget og for medlemmernes interesser.

Bestyrelsens arbejde

På den nyligt afholdte arbejdsweekend var der særligt fokus på, hvilke fokuspunkter vi ønsker at lægge vægt på i den kommende tid, og hvordan vi vil gribe dem an. De seneste år har vi arbejdet med reformrelaterede opgaver. Nu er det blevet tid til at arbejde mere målrettet med fagets fremtid og synlighed. Faget har været i vækst siden 2005-reformen, men den nye reforms afskaffelse af mediefag B i studieretningen samt forringede vilkår på fx hf og HHX kan mærkes. Der er derfor behov for at vi i bestyrelsen arbejder for at forbedre faget vilkår. Der er som bekendt udskrevet valg, og vi får en ny regering, der måske er mere positivt indstillet overfor et forsøg med mediefag B i en studieretning. Det er en kamp, vi synes er værd at tage, så det vil også være noget, vi vil arbejde med i den kommende tid. Ligeledes er der stadig mulighed for at søge at få mediefag A som forsøg, og det opfordrer vi alle interesserede i at gøre, så vi også kan styrke faget ad den vej.

I september afholdes der desuden et møde for alle formændene (m/k) for de kunstneriske fags faglige foreninger med henblik på at skabe et stærkere samarbejde, der ikke kun kan komme mediefag, men hele den kunstneriske fagrække, til gode.

Det er ikke kun udadtil, vi vil styrke og skabe opmærksomhed omkring faget. Også internt er der behov for udvikling og videndeling. Der er til stadighed behov for kurser og efteruddannelser, og noget af det, foreningens medlemmer efterlyser, er kurser i praktisk produktion. Derfor arbejder vi nu på at kunne udbyde et endagskursus, der kan imødekomme dette ønske.

Tilbage er der blot at ønsker jer alle en rigtig god eksamensperiode. Det bliver som altid hyggeligt og inspirerende at mødes rundt omkring i landet i eksamenslokalerne. Og god sommerferie!

Michael Højer og Mette Wolfhagen