Af Mette Wolfhagen Linnebjerg, formand i bestyrelsen, Sct. Knuds Gymnasium, og Michael Højer, næstformand i bestyrelsen, Favrskov Gymnasium

Endnu et mærkeligt skoleår går på hæld. Skoleåret, der er ved at være gået, har, ligesom sidste forår, været præget af virtuel undervisning og en gennemgribende fornemmelse af, at det har været fysisk umuligt at nærme sig noget, der mindede om grundighed med hensyn til at nå vores fags faglige mål. Vi har været udsat for den ene forandring efter den anden og har konstant måtte tilpasse os nye omstændigheder og datoer. Og at have skullet undervise teoretisk og praktisk i levende billeder – virtuelt og gennem en 13-tommers computerskærm – har mildest talt heller ikke været optimalt.

Bestyrelsesarbejdet har heller ikke haft optimale omstændigheder det sidste års tid og har foregået på en noget anderledes måde end det plejer. Flere projekter har været sat i bero, fordi de var inkompatible med corona-forholdene, bl.a. produktionen af reklame-spots for faget. Alle møder har været afholdt virtuelt, hvilket egentlig må siges at have fungeret ganske udmærket, men vi glæder os til fysiske møder igen, hvor det unægtelig bliver nemmere at tage tyren ved hornene i forhold til planlægning og koordinering af foreningens arbejde.

Øverst på listen over projekter til vores arbejdsweekend d. 18. september, står vores faste årskursus, tirsdag d. 9. november til onsdag d. 10. november i Svendborg, hvor vi selvfølgelig håber på at se en masse glade – og vaccinerede – medielærere til to dages fagligt program med fokus på praktisk produktion.

En del af kursusprogrammet er viet til et par spændende, nye projekter. Vores aktive menige medlem, Anne Møller, har i samarbejde med Ulrik Krapper fra Station Next søgt og fået et tilsagn om støtte til et pilotprojekt næste år, der handler om at igangsætte et samarbejde mellem filmbranchen og Medielærerforeningen. Der er bevilget 56.386 til pilotprojektet med tilsagn om, at Det Danske Filminstitut gerne vil støtte projektet med et mindre beløb hvert år. Vi har, som sagt, afsat en del af programmet på årskurset til at sige noget mere konkret om dette projekt.

Vores fagkonsulent, Mimi Olsen, står bag et andet udviklingsprojekt – ”Mediefagsproduktioner i Flere Dele” – som også har vores fulde opbakning. Målet her, er at hjælpe os alle med at forløse 2017-læreplanens mulighed for, at eleverne laver eksamensproduktioner, der består af flere små delprodukter. Det glæder vi os til at følge i næste skoleår, der forhåbentligt repræsenterer en tilbagevenden til mere normale forhold.

Og mon ikke vi er mange, der nærer et stort håb om, at netop næste skoleår bliver kendetegnet ved noget andet og bedre end corona, nemlig kolleger at sparre med på lærerværelset og elever at begejstres over i klasselokalerne.

Held og lykke med eksamen alle sammen – vi glæder os til at se jer i fysisk og mental storform på den anden side af sommerferien!