Af Mette Wolfhagen Linnebjerg, formand i bestyrelsen, Sct. Knuds Gymnasium, og Michael Højer, næstformand i bestyrelsen, Favrskov Gymnasium

Corona. Ja, det er svært at skrive noget som helst for tiden uden at nævne covid-19. Danmark har været lukket ned, det samme har gymnasierne – og det har selvfølgelig givet en masse udfordringer for vores skoler, og i mediefag, hvor et centralt omdrejningspunkt for elevernes eksamen altid har været mediefaglige produktioner, udarbejdet i grupper. Der er mange holdninger til corona-virus og nedlukningen af Danmark – og fred være med det. Vi skal ikke her gøre os kloge på noget, som vi endnu ikke helt forstår betydningen og omfanget af. Vi vil, i stedet, gerne bruge pladsen her på at istemme koret af folk, der hylder elever og lærere i de danske gymnasiale uddannelser for at have mødt denne uforudsete udfordring med en beundringsværdig omstillingsparathed. F…, hvor er vi bare seje. Jo, det trækker tænder ud nu, efter et par måneders virtuel undervisning. Men vi må faktisk godt alle sammen klappe os selv på skuldrene for den indsats, der er blevet leveret i den sidste tid. Det har ikke altid været lige pænt (her tænker vi specielt på egen undervisning), men vi tog kampen op – og er så småt begyndt at tænke på at lande igen.

Tusind tak til eleverne for at holde hovedet højt, tak til vores fagkonsulent, Mimi Olsen, for at fungere som effektivt kommunikerende bindeled mellem ministeriet og faget i denne proces, og sidst, men ikke mindst, tak til alle I fantastisk dejlige mediefagslærere derude for jeres indspark, sparring, deling af ideer – og for jeres fænomenale indsats ude i de virtuelle mediefagslokaler.

Arbejdet i bestyrelsen er fortsat ufortrødent siden nedlukningen i starten af marts, og vi har afholdt indtil flere møder (virtuelt) i både store som mindre grupperinger, hvor vi arbejder med de tiltag, som vores formand varslede som kommende fokuspunkter på årskurset.

Årskursus 2020

Vi har netop afholdt møde, hvor vi brainstormede på ideer til foreningens årskursus, der er placeret lidt senere i år, end det plejer, nemlig fra tirsdag d. 17. november – onsdag d.18. november. Hvis forsamlingsbegrænsningerne er ophævet til den tid, hvilket vi regner med, kommer det endnu en gang til at foregå på Hotel Svendborg. Vores brainstorm havde til at begynde med en snert af ”Nye Medier” som tema, men i løbet af mødet blev der også krydret med gamle kendinge. Vi er stadig så tidligt i processen, at vi endnu ikke vil løfte sløret for noget, men mon ikke vi nok skal få nogle gode faglige og sociale dage i hinandens selskab. Det plejer ikke at være noget problem. Hvis man har forslag til kurset, er man selvfølgelig meget velkommen til at skrive til Michael Højer eller Camilla Paula Andersen, der er tovholdere på kurset.

Økonomi og medlemsadministration

Økonomien er nu helt og aldeles overdraget til Lasse Harder Schousboe, foreningens nye kasserer. Det har krævet både et fysisk møde i februar og en del kommunikation, ikke bare internt i bestyrelsen, men også i samarbejdet med Danske Bank. Alt er nu næsten helt på plads, og der arbejdes pt på, at foreningen tilmeldes en aftale med både Nets og Mobile Pay. Det skaber en lille ekstraudgift for foreningen, som vi dog valgt at tage på os, da flere af vores medlemmer har efterspurgt disse muligheder over længere tid. Det skulle gerne gøre processen omkring kontingentbetaling nemmere fremover. 

I november sidste år stoppede vi samarbejdet med Dansklærerforeningen, som administrerede økonomi og medlemskaber. Vi har nu fundet en tilfredsstillende løsning og har allieret os med et privat regnskabsfirma, der laver vores regnskab fremadrettet. Det er en meget billigere løsning, end vi har været vant til, og den kommer til at spare foreningen for mange tusinde kroner hvert år. Vi har i samme ombæring valgt at beholde medlemsadministrationen i egne rækker. Det giver os mulighed for selv at være I direkte kontakt og synk med vores medlemmer, hvilket vi sætter stor pris på. Også denne del af foreningens arbejde ligger i Lasses trygge hænder.

Filmisk kampagne for Mediefag

På årskurset i 2019 fremlagde vi et budget, hvori der indgik et større beløb til markedsføring af mediefag som fag i den gymnasiale fagrække. Dette projekt med at lave små film om mediefag – til deling på sociale medier – er nu sat i proces via et udvalg under bestyrelsen, der er i fuld gang med at udvikle et koncept, der vil gøre vores elskede fag mere synligt i landskabet. Flere udkast har allerede været fremlagt på bestyrelsesmøder. De er blevet kommenteret af både bestyrelsen og fagfolk i bestyrelsens netværk, og på baggrund af dette input arbejder udvalget ufortrødent videre med at få projektet sat i søen. Vi glæder os meget til at kunne fremlægge deres arbejde og ideer for hele foreningen.

Ellers er der bare tilbage at ønske alle foreningens medlemmer en rigtig god alternativ eksamensperiode.

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen,

Mette Wolfhagen Linnebjerg og Michael Højer