Medielærerforeningen har som assistance for dig, der vil hjælpe elevernes kreative proces på vej under eksamensproduktionen, produceret fem vedkommende og korte videoer, hvor instruktør Jonas Risvig tager eleverne i Masterclass.  I videoerne taler Risvig i øjenhøjde direkte til eleverne og deler ud af sin erfaring med udvikling af vellykkede historier. Videoerne indeholder også konkrete opgaver, der sætter kreativiteten i gang, og de varer hver ca. 6 minutter.

Introduktion: I første video sætter Jonas Risvig rammen om de fire næste videoer, der hver giver inspiration til forskellige aspekter, der kan danne den gode skarpe fiktionsfortælling.

Ydre og indre plot: I anden video tager Jonas Risvig hul på, hvordan man med fordel kan arbejde med indre og ydre plot og en interessant arena, hvor historien kan udspille sig.

Want og need: I tredje video fortælles om, hvordan en hovedkarakter bør have et want og et need, således at karakteren umiddelbart stræber efter noget, men faktisk har brug for at opnå noget andet.

Scenedramaturgi: I fjerde video får eleverne inspiration til, at scener skal udvikle sig. Risvig betoner, at der skal være et lyn i enhver scene, således at der sker noget, der ændrer og udfordrer karakterens situation.

Step-outline: I femte video og sidste video introduceres begreberne step-outline, hvor en vigtig pointe også er, at en kortfilm ikke bør have over 3-4 scener.

Her finder du en powerpoint, du kan bruge i forbindelse med brugen af videoerne: