af Siff, Iben, Mimi og Anne

Eksamensproduktionen i mediefag på alle niveauer ”kan bestå af flere mindre men sammenhængende produktioner, såfremt alle gruppens medlemmer deltager i udarbejdelsen af dem alle”. Det åbner selvsagt mange spændende døre og dermed muligheder for vores fags praktiske dimension. Men hvordan skal man helt konkret gribe det an, når man i så mange år har produceret kortfilm med eleverne? Hvilke produkter kan de sammenhængende produktioner bestå af? Hvor mange skal det bestå af? Og hvordan skal man bedømme medieproduktioner i flere dele? 

Disse spørgsmål, og siden hen en del flere, danner baggrunden for et udviklingsprojekt i Børne- og Undervisningsministerielt regi, som fagkonsulent, Mimi Olsen, igangsatte i forsommeren 2021. Der blev nedsat en lille udviklingsgruppe, bestående af Iben Engberg (KBH Syd HF & VUC), Siff Rytter (Dronninglund Gymnasium) og Anne Juul Møller, (Odder Gymnasium), der fik til opgave at producere et undervisnings-kit til mediefagslærere landet over. Materialet har til formål at inspirere til arbejdet med eksamensproduktioner i flere dele. Derudover har gruppen sammen med fagkonsulenten udarbejdet anvisninger til, hvordan man kan anskue bedømmelsen af produktioner i flere dele. 

Udviklingsgruppens Googlesite

Hvem, hvordan, hvor og hvornår?

Udviklingsgruppens projekt og foreløbige arbejde blev i første omgang præsenteret ved årets første FIP-kursus i september 2021. Ved denne lejlighed blev der ligeledes dannet en lidt større gruppe af mediefagslærere, der, sideløbende med det oprindelige projekt, har arbejdet med at styrke og støtte arbejdet med de flerdelte produktioner. De medvirkende lærere og skoler er: Torben Bille (HF & VUC Nord), Rasmus Falbe (Paderup Gymnasium), Lasse Harder (Varde Gymnasium), Mimi Olsen, (Hvidovre Gymnasium og HF),  Tom Rahbek (Viborg Gymnasium og HF), Inge K. Thøgersen (Herning HF & VUC) og tovholdr Anne Juul Møller (Odder Gymnasium). Gruppen har holdt møde en håndfuld gange, og deres arbejde kan ligeledes ses på det endelige undervisnings-kit. Materialet tilbyder blandt andet flere eksempler på pilotproduktioner, fakta på b-niveau og en dramaturgisk tilgang til det praktiske arbejde med produktioner i flere dele. Derudover har de syv skoler og deres lærere og elever bidraget med eksamensproduktioner og eksempler på forskellige genrer og formater – alle eksempler på flerdelte produktioner. 

Hvor er vi nu?

Medio marts 2022 er der altså udarbejdet et Googlesite, som havde screeningspremiere d. 21/3 på Odense HF og VUC. Det skete i forbindelse med et gratis arrangement for alle mediefagslærere. Vi præsenterede et materiale, der blandt andet rummer eksempler på produktioner inden for forskellige genrer, formater og på forskellige niveauer. Derudover ses et meget grundigt og detaljerigt årshjul, der udover at kunne løftes direkte til egen undervisning, har særligt øje for at inkorporere det praktiske arbejde med flere produktioner i de teoretiske forløb. Endelig kan man tilgå flere eksempler på eksamensproduktioner, der ligeledes indeholder forslag til, hvordan man kan gribe en bedømmelse af produktioner i flere dele an. Cirka 30 mediefagslærere deltog i arrangementet i Odense, hvor materialet blev præsenteret af udviklingsgruppen. Det afstedkom mange gode samtaler om de flerdelte produktionernes muligheder. 

Et billede, der indeholder loft, indendørs, bord, væg

Automatisk genereret beskrivelse

Billede fra arrangementet i Odense 21/3 2022

Fremadrettet – og tak 

Det har været virkelig spændende og øjenåbnende at udvikle materialet. Det har også bekræftet os i, at landets mediefagslærere er helt vildt konstruktive og engagerede, da der har været mange bidrag og stor interesse omkring projektet. Sidst, men ikke mindst, er vi blevet bestyrket i, at vi i bund og grund er temmelig enige, når vi vurderer disse produktioner, hvilket også mødet i Odense fasttømrede. Men arbejdet med produktioner i flere dele er langt fra slut. For at blive endnu stærkere så kræver det, at vi hele tiden bliver bedre til at vejlede eleverne i processen, og at vi som lærere og censorer bliver mere og mere sikre i at bedømme produkterne. Det håber vi, at dette materiale kan understøtte.

Og til allersidst.

For at tilgå undervisningssitet skal man lukkes ind:

Send derfor en mail til am@odder-gym.dk.

God fornøjelse fra:f Siff, Iben, Mimi og Anne

Tags