Nu er vi i gang igen! De nye mediefagselever er ude på gymnasierne i fuld gang med de første praktiske produktioner, de har allerede fået indtryk af, at der er en del begreber, de skal have styr på og nu gælder om at finde på små fortællinger, at betjene udstyret, nå i mål med medieproduktionerne og vænne sig til, at man skal se dem sammen i klasselokalet. Det kan godt være lidt af en mundfuld for mange elever.
Til deres mediefagslærere kommer her sidste nyt:

Obligatorisk seksualundervisning – gerne med mediefag!
Eleverne på de gymnasiale uddannelser skal have obligatorisk seksualundervisning fra skoleåret 2023/2024. Det er gymnasieforligskredsen blevet enige om. Baggrunden for aftalen er blandt andet stor efterspørgsel fra eleverne. Den obligatoriske seksualundervisning skal sikre, at eleverne stifter bekendtskab med emner som samtykke, grænser, prævention og seksuelt overførbare sygdomme. Der er ikke centralt fastsatte krav om, hvordan undervisningen skal tilrettelægges eller hvilke fag, der skal stå for seksualundervisningen. Og mediefagslærerne kan roligt melde sig på banen! Maria Rudolpf og Charlotte Ørum Barnkob fra Ørestad Gymnasium har en spændende artikel på vej til emu’en om, hvordan mediefag kan bruges til at afkode og forholde sig kritisk til visuelle repræsentationer af intimitet, køn og seksualitet. Selvfølgelig med masser af konkrete eksempler, der kan bruges i undervisningen. Desuden kommer forfatterne med bud på, hvordan fagets praktiske dimension kan komme i spil i seksualundervisningen – også i samspil med andre fag. Jeg skriver på Medielærerforeningens Facebook-side, når artiklen er helt klar.

Udviklingsprojekt om turbo-hf
Der er brug for at rette spotlyset mod hf og på hvordan vi kan motivere eleverne og didaktisere vores fag, så de såkaldte ’turboforløb’, hvor faget afvikles på blot ét semester, opleves som meningsfulde og lærerige. Udfordringen kan være de mange timer i skemaet om ugen og at der kun er få måneders undervisning. Det kan gøre det vanskeligt for eleverne at lære både fagets teoretiske begrebsapparat og få lavet praktiske produktioner i et så komprimeret forløb. Samtidig er eleverne netop startet på deres uddannelse og også i gang med at ’knække studiekoden’. Det kan være en stor mundfuld for både elever og lærere. I forsøget på at kaste mere lys på de didaktiske udfordringer og løsninger er der nu nedsat en udviklingsgruppe, der skal komme med bud på, hvordan et HF-’halvårshjul’ kan tilrettelægges, så man kommer i mål med alle de faglige krav. Det er også ambitionen at komme med tips og tricks til, hvordan man kan ’slå flere fluer med ét smæk´, være aktuelle og motiverende og samtidig have styr på det praktiske, så alle deadlines går op i en højere enhed. Udviklingsprojektet drives frem af Lasse Harder Schousboe, Thor Niels Fejerskov Jensen og Torben Bille. Deres arbejde – i form af et website til alle mediefagslærere – vil blive fremlagt og delt på FIP-kurset i marts.

FIP i 24
Jeg opfordrer stærkt til, at I melder til jer næste skoleårs FIP-kursus, som afholdes onsdag den 13. marts på Mulernes Legatskole. Der vil være fokus på bl.a. digital og teknologisk dannelse og så vil det også handle om turbo-forløb på HF, jf. ovenfor. Meld jer til her: https://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser-tilmelding.aspx. Meget mere følger.

Vintereksamen
Der er kun et par måneder til eksamen skal afvikles på hf. I den sammenhæng minder jeg om, at det er en rigtig god ide, at man i sin undervisningsbeskrivelse gør opmærksom på, hvilke kontekster der har været behandlet i forbindelse med de nævnte teoretisk-analytiske forløb. Dette vil være en stor hjælp for både eleverne på holdet og for censor.
Jeg minder også om, at der maksimalt må være 5 elever om at lave eksamensproduktion i mediefag – og at anbefalingen i vejledningen lyder på 3-4 elever. Det er der gode grunde til: Det er vigtigt, at alle elever har hands-on i forbindelse med det praktiske arbejde. Og så er der sat en maksimumgrænse for den tid, eleverne har til deres rådighed til selve prøven. Jo flere elever, jo mindre taletid til hver elev.
Det kan være en god ide at (gen)læse Michael Højers artikel ”Selvvalgt kontekst i mediefag – til hverdag og til eksamen” forud for vinterterminens prøver. Den stiller skarpt på kontekstbegrebet, på hvordan eleverne kan bruge det til eksamen og hvordan elevens arbejde med kontekst kan vurderes til prøven. Find artiklen her: Selvvalgt kontekst i mediefag – til hverdag og til eksamen


Fagdidaktisk kursus – og tilsynsførende
I slutningen af oktober måned afholdes det fagdidaktiske kursus i mediefag. Det plejer at være et af årets absolutte højdepunkter. Dels er det dejligt at møde nye mediefagslærere og hjælpe dem med at slå rod i faget, dels er der også masser af inspiration den anden vej. Man bliver med andre ord altid klogere på mediefag og lærergerningen, når man er sammen med kandidaterne. Det er et kursus på 3 dage med et hektisk program, hvor garvede kollegaer holder oplæg, laver workshops og sætter tanker i gang hos kandidaterne.
Jeg får jævnligt forespørgsler fra mediefagslærere, der gerne vil være tilsynsførende. Det kan jeg godt forstå. Det er en spændende funktion, hvor man i mødet med nye kandidater kan se undervisning i praksis, hjælpe og vejlede, drøfte fag og didaktik mm. Men som også nævnt tidligere, har vi igennem de seneste år oplevet en nedgang i antallet af kandidater. Der er ca. 13-15 nye kandidater årligt. I år er vi i den særlige situation, at kandidater fra htx, hhx og hf (VUC) overhaler stx- kandidaterne. Det afspejler sig også i behovet for tilsynsførende, hvor en stor del i år kommer fra det erhvervsgymnasiale område

Mediefag A
På mediefag A-fronten blev det en hektisk sommereksamen. Alle landets – og det var ca. 70 – elever kom til skriftlig prøve i faget. Det er første gang, at så mange elever var til skriftlig prøve, og det var meget interessant at se, hvilke opgavetyper, de valgte og hvordan de klarede sig. Den mere klassiske fiktionsopgave, hvor starten på DRs serie om Carmen Curlers (2022) skulle analyseres og sættes i kontekst, tog en meget klar føring. Næsten 50 elever valgte at skrive netop dén opgave.
Der pågår hele tiden et arbejde med at videndele og erfaringsudveksle i gruppen af mediefag A-lærere på tværs af de nu fem gymnasier, der har en lokal studieretning med faget. Der afholdes også i år et seminar på Ørestad Gymnasium, hvor især fagets skriftlige dimension er på dagsordenen. Det er fredag den 12. januar 2024.

Jeg ønsker alle en god eksamenstermin i december-januar og glæder mig til at mange af os snart ses til Medielærerforeningens årskursus i starten af november.

HUSK: I er altid velkomne til at skrive til mig på mimi.olsen@stukuvm.dk – med spørgsmål, ideer til kursustemaer, forslag til justering af vejledninger med mere.
Mimi