2017 er blevet et reform år. Ligesom 2005 var et reform år.

2005 reformen havde store konsekvenser for mediefaget, som frem til reformen havde heddet ’film og tv’. Det kan gamle lærere huske, og mange var kede af navneskiftet. Før hed faget, det det var, nemlig et fag hvor vi arbejdede med film og tv. Nu skulle faget hedde noget, det ikke var. Mediefag var nemlig stadig et fag, der havde mest med film og tv at gøre. Vi blev med reformen et valgfag og et studieretningsfag, og vi eksploderede i både elev- og lærerantal. Få år efter 2005 reformen var vi det mest populære kunstneriske fag i gymnasiet. Det var hårdt ved de andre kunstneriske fag, og ikke mindst musik gjorde ihærdige forsøg på at komme tilbage som det obligatoriske kunstneriske fag.

Samtidig har der i de sidste 12 år været en tendens i retning af, at dansk har indoptaget mere og mere mediestof, hvilket slår tydeligt igennem med den nye reform.

Det kan sikkert give anledning til en del diskussioner de kommende.

Vi har i dette nummer af CUT naturligt nok sat fokus på de ændringer, der er sket med mediefag i forbindelse med 2017 reformen.

Vi har stillet vores fagkonsulent, Mimi, nogle spørgsmål angående reformen og de overvejelser, der ligger bag, og vi har bedt Dorte Granild komme med betragtninger omkring begrebet ’nyere medier’, som nu er med mediefag. Desuden har Mimi sin klumme bagest i bladet, hvor hun også skriver om reformen og tiltag omkring efteruddannelse.

Desuden har vi artikler om aktuelle instruktører og fænomener: Kubrick i anledning af den store udstilling på museet Gl.Strand, Twin Peaks’ genopstandelse – og om det evigt spændende fænomen ekspressionisme.

Reformen og konsekvenserne af 2017 reformen vil også fylde meget i CUT 115.

Så god sommerferie – den er velfortjent efter endnu et turbulent gymnasieår med nedskæringer og fyring af kære kolleger.