Af Michael Højer & Mette Wolfhagen

 

Godt nytår til jer alle! Årets slutning og det nye års begyndelse bød på rigtig mange mediefagseksaminer, og det bliver spændende at høre om jeres erfaringer med at eksaminere efter den nye læreplan.

Den 1. december udkom Medielærerforeningens inspirationsmateriale Det nye mediefag, hvor 11 skribenter har givet hvert deres bud på, hvordan man kan integrere og arbejde med ’det nye’ i mediefagsundervisningen. Vi håber, både I og jeres elever kan få glæde af det – såvel som inspirationslæsning og til direkte brug i undervisningen, og at materialet kan bidrage til implementeringen af de nye læreplaner i faget.

Vi er formentlig alle stadig lidt på gyngende grund i forhold til fagets nye indhold, og hvordan vi skal gribe det an i den daglige undervisning, men det er også tydeligt, at der er mange af jer, der allerede nu er rigtig godt med og laver nogle utrolig spændende forløb, hvori ’det nye’ fint integreres i ’det gamle’. Og det er SÅ godt at opleve, at der gang på gang deles rundhåndet ud af erfaringer, idéer, forløb og materialer i vores facebookgruppe. TAK!

Også det kommende årskursus vil være i reformens tegn, og vi vil samle op på og evaluere reformens første år. Vi er i bestyrelsen allerede godt i gang med at lave program og finde spændende og relevante oplægsholdere, men vi vil også sørge for, at der bliver afsat tid til, at vi kan udveksle erfaringer med de nye læreplaner, eksamen og den daglige undervisningspraksis. Årskurset finder sted fra tirsdag d. 30. oktober til onsdag d. 31. oktober på Hotel Svendborg. Der er endnu ikke åbnet for tilmelding, men i år vil det ske digitalt via en tilmeldingsformular direkte til hotellet. Det er glædeligt, at hotellet kan yde denne service, da vi dermed får renset ud i en meget stor administrativ opgave, der de seneste år har taget utrolig meget tid – tid, der i stedet kan bruges på at styrke vores fag.

I skrivende stund afholdes der elevfilmfestivaler i øst og vest. En tradition, der i mange år har samlet mediefagselever og deres lærere i henholdsvis Øst for Paradis i Århus og i Cinemateket i København. Det er et stort arbejde at søge penge til afholdelse og stå for arrangementerne, og derfor er det også fantastisk, at der er mediefagslærere, der har lyst til at bruge tid på at stå for de to arrangementer. Det er en tradition, vi skal holde fast i, og vi håber også, at I vil fortsætte med at sende elevfilm ind og deltage med jeres elever i festivalerne.

 Fig. 1: Den kompetente jury ved årets elevfilmfestival i Vest:  Andreas Holmgaard,Claus Toft Nielsen, Søren Weper og Louise Lynggard.

 

I marts drager flere af vores medlemmer fra hele landet til Los Angeles, hvor de skal på en uges rejsekursus, der er arrangeret og afholdes af Hans Oluf Schou, Ole Østergaard, Claus N. Christensen og Andreas Halskov. Det bliver uden tvivl en kæmpe oplevelse for alle de mange deltagere. Vi glæder os til at høre en masse om turen – gerne i næste nummer af CUT.

Fig. 2: En lille teaser for LA-kurset i marts.

 

Det er glædeligt at opleve, at der i vores travle hverdag stadig er mange, der har tid og lyst til at yde lidt ekstra for vores forening, for vores elever og for faget, og medielærerforeningen vil benytte denne lejlighed til at takke alle jer, der bidrager på forskellig vis.

Inden længe skal det årlige kontingent betales. Med udgangspunkt i forslaget på generalforsamlingen og den efterfølgende diskussion og afstemning, har bestyrelsen på sidste møde vedtaget af kontingentet for medlemskab nedsættes til kr. 350,-/medlem med virkning fra 1/1-2018 (næste kontingentperiode).

Der er deadline for næste kontingentindbetaling d. 1/5-2018. Hvis man har en fast overførsel i sin netbank, bedes man ændre beløbet inden overførslen finder sted. Foreningens konto er stadig den samme:

Reg.nr.: 1551

Kontonr.: 8254850

Vi glæder os til endnu et år med alle jer fantastiske fagkolleger.

 

På bestyrelsens vegne

Michael Højer og Mette Wolfhagen