Anmeldelse af Close-up – Grundbog til mediefag c
Gyldendal 2020
Jette Meldgaard Harboe og Henrik Poulsen

Anmeldt af Søren Falgaard, Falkonergården Gymnasium & HF-kursus

Close-up er en grundbog til mediefag c. Den er en gennemgribende revidering af den kendte Zoom, som en række af landets mediefagslærere har haft glæde af at bruge, siden den udkom i 2011. Opgraderingen imødekommer udviklingen på medieområdet og den seneste læreplan, hvor der er øget fokus på sociale medieplatforme. Bogen er velredigeret, har overskueligt layout og kan være den rigtige løsning for mediefagslæreren, der ønsker at undervise efter en bog, der har et overskueligt system, og som berører alle aspekter af mediefag c-niveau.

Bogen er bygget op i kapitler, hvor det første handler om analyse og fortolkning af levende billeder. Derudover er der et kapitel om filmiske virkemidler, et om dramaturgi, produktion, målgrupper og medieplatforme samt fiktionsserier, fakta og et om film og genrer. Bogen indeholder således alle de elementer, man har brug for for at kunne planlægge et godt år for sine mediefagselever. Layoutet følger det kendte fra Zoom og er overskueligt og hjælpsomt. 

Undervejs er der masser af gode forslag til øvelser, man kan lave med eleverne, og ordlister der opsamler de enkelte kapitlers vigtigste begreber. Eksemplerne er både fra klassiske film og nyere produktioner, hvilket fungerer fint. 

I afsnit som det, der handler om lyd på film, bruges begreber som synkron og asynkron lyd, mens diegetisk lyd ikke nævnes. Det er jeg personligt ikke så vild med. Men begrebsparrene virker stringente og overskuelige for eleverne. I forhold til klipningen, hvor der skelnes mellem kontinuitets- og montageklipning tror jeg, at eleverne vil have vanskeligt ved at forstå og bruge begreberne, men det gør sig vel gældende for næsten alt fagbogsmateriale om begreberne. Man er nødt til at arbejde meget med eleverne selv, før det går op for dem, hvordan en film klippes. Også i forhold til dramaturgien berøres de gængse modeller, som beretter-, plot point- og bølgemodellen på en måde, der er til at forstå. Så alt i alt er delen om filmiske virkemidler og dramaturgi fin til at give eleverne nogle begreber og forståelser at bygge ovenpå. Mange af disse ting uddybes i øvrigt i afsnittet om den praktiske produktion, hvor der findes en enkelt øvelse i krydsklipning, så her må man nok supplere lidt med sine egne øvelser, hvis man vil træne eleverne mere, inden den store eksamensproduktionsfinale, ellers må man over i næste kapitel af bogen, hvor der i målgruppe og medieplatformsafsnittet findes flere øvelser af praktisk karakter.

Interessant er det nye kapitel om målgrupper og medieplatforme, som blandt andet giver værktøjer til analyser af målgruppeanalyser, og det er bestemt brugbart, da det hidtil ikke har været helt nemt at finde godt og relevant materiale om dette til mediefagsundervisningen. Minervamodellen gennemgås f.eks. på en overskuelig måde. 

I afsnittet om serier er bogen også blevet godt opdateret. Den bruger her nyere eksempler og arbejder med de forskellige typer af serier, herunder webserien. Igen er der god inspiration at hente, og man kan selv vælge, hvordan man som underviser vil tone sin undervisning i denne del.

Faktaafsnittet taler om faktakontrakt og fokuserer en hel del på nyheder og fake news. Der er dog også mere klassiske genreinddelinger, hvor dokumentarformerne gennemgås. I Close-up tales der ikke om autencitetsmarkører, som ellers er blevet ret populære de senere år. Det kunne man ellers nemt have flettet ind, hvilket ville have givet eleverne et godt redskab til at berøre dokumentarers måder at være virkelige på.

Sidste del af bogen handler som tidligere nævnt om film og genrer. Det er et noget overordnet afsnit og er efter min mening en for bred måde at afslutte bogen. Det mediehistoriske gennemgås, og der nævnes nogle filmgenrer, men dette er ikke så brugbart i forhold til andet materiale, man kan bruge til at dykke ned i specifikke genrer og lignende. 

Den endelige dom over Close-up er, at det er en god og velredigeret bog, der berører alt, man behøver på mediefag c-niveau. Så har man brug for en god og sikker platform, er Close-up et godt bud.