Af Malene Moesgaard Ludvigsen

Vi har alle måttet tænke hurtigt, kreativt og anderledes, siden COVID19-situationen ændrede på vores vanlige undervisningsgang fra den ene dag til den anden. Det har været særligt udfordrende i mediefag, da vores fag ikke mindst beror på store dele praktisk gruppearbejde. Situationen ser jo desværre ikke ud til at ændre sig lige med det første, og derfor har redaktionen fundet det både interessant og relevant at indsamle øvelser, der begår sig godt i det nye virtuelle undervisningsmiljø. Øvelserne har ofte været igennem flere hænder. De er overleveret, modificeret og har cirkuleret, og mange vil sikkert kunne genkende (dele af) øvelserne. Det er det, der gør vores forening så skøn! Samlingen giver et hurtigt og kærkomment overblik i en travl, presset og foranderlig virkelighed. Brug dem, som det passer jer – nogle skal måske skæres lidt til – og bliv endelig ved med at dele!
Stort tak til bidragsydere blandt Medielærerforeningens medlemmer, som har gjort det muligt at lave dette katalog.

At tænke kreativt (idégenerering)

1. Øvelse i at lade sig inspirere og tænke i billeder
Med denne øvelse trænes eleven i at lade sig inspirere af det billedlige og lydlige univers som igangsættende for den kreative proces; at opbygge og formidle en historie.
Udarbejdes individuelt eller i mindre virtuelle grupper 
Kreditering: Jane Marie Knudsen

2. Øvelse i at tænke i motiver og billeder

Udarbejdes i mindre grupper
Kreditering: Jane Marie Knudsen

3. Spændende steder

En fin lille øvelse i at reflektere nøje over valg af location. Her kommer du til at udforske kommende locations til filmproduktioner og samtidig øve digi at finde på fortællinger og skabe stemninger og universer.
Udarbejdes individuelt
Kreditering: Tina Bødker

Praktisk produktion

4. Kontinuitetsklipning

Formålet med denne øvelse er at udvise forståelse for følgende klippeteknikker inden for kontinuitetsklipning:  

a. Lav et matchcut på form, farve og/eller bevægelse (skal bestå af 2 indstillinger)
b. Lav et p.o.v. (skal bestå af 3 tre indstillinger: lead-in, point of view, lead-out)
 c. Lav et klip på bevægelse (skal bestå af 2 indstillinger, husk 30-graders reglen, ny beskæring, evt også nyt perspektiv).

Udarbejdes i mindre grupper
Kreditering: Siff Rytter (Inspiration hentet fra øvelser, der tidligere har været delt af foreningsmedlemmer)

5. Robinsonade

Overlevelsesmotiv – at klare sig alene, afsondret fra samfundet
Med denne øvelse trænes eleven i tre-akter-strukturen, fremdriftselementer og genremarkører.
Udarbejdes individuelt
Kreditering: Inge Knudstrup Thøgersen

6. McGuffin

Kort fortalt er en McGuffin en ting eller et objekt i en filmfortælling, som karaktererne er meget interesserede i, og som driver plottet frem. Den studerende/De studerende skal bruge en kasse til denne øvelse. Det er ikke væsentligt, hvad kassen indeholder, men hvordan den kan skabe en konflikt, handling, plot, situation.
Øvelsen er i Corona-sammenhæng tiltænkt som løst individuelt eller i mindre produktionsgrupper, hvis situationen tillader det.
Kreditering: Inge Knudstrup Thøgersen

7. Storytelling (soundscape og foley)

Denne opgave træner den studerendes evne til at forstå og anvende lyd på film.
Udarbejdes individuelt
Kreditering: Malene Moesgaard Ludvigsen

8. Individuelt Corona-postkort

Denne øvelse, som bygger på konceptet Human Postcard, træner eleven i at tænke i treakter-struktur, anvende FEMO og træne deres optage- og redigeringsfærdigheder. D
Udarbejdes individuelt
Kreditering: Michael Højer

9. Dialogøvelse: Horror

I øvelsen er der fokus på at finde velegnede locations, på kompositionsprincipper og på at overholde f.eks. 180 graders-reglen.
Udarbejdes i mindre grupper
Kreditering: Louise Kisum og Maria Lundborg

10. Mise-én-scene-øvelse: ET FUND!

Denne øvelse har to fokusområder: Den ene er mise-en-scéne, den anden er sammenklipningen, sådan i nærmest kuleshovsk forstand – altså, hvad der sker, når man sætter indstillingerne sammen, hvad det er for en ide, man planter i seeren.
Det er en god ide at sige til de studerende, at de udelukkende må lave de 4 indstillinger, der beskrives i opgaven. Gør man ikke det, får de nemt fyldt transportscener og den slags ind. Omvendt kan det også være udmærket, at de har gjort det, for så kan de få øje på, at det er fyld og unødvendigt.Det er en god ide at lægge en lektie ind til nedenstående lektion, hvor man beder dem tage en rekvisit eller to med hver!
Udarbejdes i mindre grupper
Kreditering: Louise Kisum og Maria Lundborg

11. Mini-produktion

Øvelsen er i Corona-sammenhæng tiltænkt som løst i mindre virtuelle grupper
Denne produktionsøvelse træner de studerende i at arbejde med billedkomposition, klippeteknikker, lyd og genre. Samtidig med, at de skal bruge nogle fortælleteknikker og fremdriftskomponenter. I slutningen af øvelsen har vi lavet et corona-alternativ.
Udarbejdes i mindre grupper
Kreditering: Louise Kisum og Maria Lundborg

12. Storyboardøvelse: FEMO

De studerende får til opgave at lave et komplet storyboard med stillbilleder baseret på FEMO-principperne. Eksempel medfølger.
Udarbejdes i produktionsgrupper
Kreditering: Lars Bo Jensen

13. Sammen hver for sig

En virtuel produktionsøvelse, hvor de studerende i fællesskab laver én produktion.
Denne øvelse er anvendt som alternativ til den vanlige arbejdsgang under udarbejdelsen af eksamensproduktionen.
Udarbejdes i produktionsgrupper
Kreditering: Lilian Curran og Rasmus Falbe

Teori og analyse

14. Cliff-hangers

Føljetonserien kendetegnes ved cliffhangere: Hver episode afsluttes med en pludselig drejning, som skal få seeren til at “hænge på” og se næste episode. De studerende skal med denne øvelse lave en næranalyse og fortolkning af én af to episodeslutninger.
Udarbejdes individuelt
Kreditering: Tina Bødker (Inspiration hentet fra bogen ”Krig – forløb i Medier” (2017: Olsen og Houlind))

15. Fredag d.13. – Anslag

En lille analytisk anslagsøvelse.
Kræver mindre forhåndskendskab til Horror-genren.
Udarbejdes individuelt
Kreditering: Thor Niels Fejerskov Jensen

16. Rear Window – Visuel historiefortælling

En kort øvelse i at forstå, hvordan man arbejder med visuel historiefortælling.
De studerende arbejder med et lille uddrag fra Hitchcocks
Rear Window (1954), og skal efterfølgende selv lave en lille praktisk øvelse med afsæt heri.
Udarbejdes individuelt
Kreditering: Thor Niels Fejerskov Jensen

17. Band of Brothers – Krigsfilm-æstetik

En træningsøvelse i at spotte krigsfilmens æstetik på tværs af fakta og fiktion.
Kræver forhåndskendskab til krigsfilmen som genre.
Udarbejdes individuelt
Kreditering: Tina Bødker (Inspiration hentet fra bogen ”Krig – forløb i Medier” (2017: Olsen og Houlind)

18. Colour in Storytelling

Med afsæt i en kortere video om Colour in Storytelling skal den studerende tilegne sig viden om farver på film. Den studerende skal udfylde notearket og præsenteres endvidere for gode analysespørgsmål.
Denne øvelse kan efterfølges af undervisningsstrukturen ”dagens billede”, hvor hver lektion starter med, at den studerende præsenterer et selvvalgt billede/kort citat, der er interessant qua sin farvebrug.
Udarbejdes individuelt
Kreditering: Dorte Schmidt Granild

19. Clean Sound

En lille øvelse i at lære at lytte til og beskrive lyde. Øvelsen er oprindelig tiltænkt udført på klassen/skolen, men kan med små justeringer foretages hjemmefra.
Udarbejdes individuelt eller i små grupper
Kreditering: Dorte Schmidt Granild (Inspiration hentet fra Peter Albrechtsen)