Af Michael Højer, næstformand i bestyrelsen, Favrskov Gymnasium og Mette Wolfhagen Linnebjerg, formand i bestyrelsen, Sct. Knuds Gymnasium

 

Det er reformår i gymnasiet og mange af os sidder lige nu og færdiggør det nye grundforløb, der sikkert har budt på mange udfordringer – både for gymnasielærere i almindelighed og for mediefagslærere specifikt. Der er mange elementer, der skal tackles løbende og det skal gøres samtidigt med, at de nye læreplaner skal implementeres i fagene. Det er altid hårdt i en omstillingstid, og det er denne omstilling, der har været det altoverskyggende omdrejningspunkt i foreningsarbejdet det sidste års tid.

 

DET NYE MEDIEFAG                                                      

For det første har vi søgt og fået midler af Undervisningsministeriet til at udvikle efteruddannelsesmateriale, der skal lette implementeringen af de nye læreplaner. Derfor barsler vi inden længe med en artikelsamling, der, under navnet Det Nye Mediefag griber fat i fagets nyere aspekter. 10 dygtige skribenter er i fuld gang med at færdiggøre artikler, og ud fra det, vi allerede har modtaget, kan vi godt afsløre, at det ser rigtig spændende ud. Vi håber, at rigtig mange vil få gavn af den og vil kunne bruge den både som inspiration til, hvordan man kan gribe nogle af de nye ting i læreplanen an, men også til at bruge direkte i undervisningen. Projektet forventes afsluttet omkring den 1. december, og artikelsamlingen vil blive gjort tilgængelig på EMU’en og selvfølgelig også i vores Facebook-gruppe.

 

KURSER

Årskurset, der pga. reformen var udvidet til tre dage, slog i år rekord med 130 mediefagslærere, der var samlet på Hotel Svendborg. Årets fokus var naturligvis i høj grad reformen, med det specifikke fokus at klæde så mange lærere på til at løse de udfordringer, der p.t. ligger i faget.

Kurset har efterfølgende modtaget gode evalueringer og var, som altid, en hyggelig og fagligt udbytterig oplevelse, hvor de nye aspekter af vores fag blev gransket og diskuteret.

Næste år finder årskurset tilbage til sin gamle form, altså to dage. Tidspunktet og temaet for Medielærerforeningens Årskursus 2018 er ikke lagt fast, men kurset kommer højst sandsynligt til at finde sted ultimo oktober 2018 på Hotel Svendborg. Der åbnes for tilmelding i foråret.

Som støtte til de medlemmer der ikke kunne deltage i dette års årskursus, udbød foreningen to yderligere kurser i ”Det Nye Mediefag” i begyndelsen af oktober – et på Sjælland og et i Jylland. Desværre var der så få, der meldte sig til, at ingen af kurserne blev til noget.

Sidst, men ikke mindst, har fire af foreningens medlemmer gennem mange år – Hans Oluf Schou, Andreas Halsskov, Claus Christensen og Ole Østergaard – udbudt noget så fantastisk som et mediefagskursus i L.A. i foråret 2017 og arrangørerne melder om vældig stor interesse for at deltage i kurset. Det er vi meget glade for, og ønsker både arrangører og alle deltagere en rigtig god tur.

 

GENERALFORSAMLING OG ØKONOMI

På årskurset blev der afholdt generalforsamling og valg til bestyrelsen. Formanden aflagde beretning fra et meget travlt og udfordrende år i reformens tegn, men påpegede også alle de positive ting, der sker i faget og foreningen.

Kassererens beretning for regnskabsåret 2015-2016 var noget anderledes end vanligt, da bestyrelsen, pga. en lang overleveringstid i forbindelse med registrering hos Forening Direkte hos Danske Bank, kun kunne tilgå kontoudtog for de sidste to måneder af regnskabsåret. Da man således ikke kunne præsentere et ordenligt regnskab som kasserer, bestyrelse og revisorer kunne stå inde for, tog beretningen i stedet form af en hensigtserklæring om fremtiden for foreningens økonomi. Bestyrelsen har nemlig måttet erkende, at administrative opgaver som medlemsregistrering, opkrævning af kontingent og foreningens økonomi er blevet så store opgaver, at vi har brug for at få professionel hjælp udefra til opgaven, så vi kan bruge vores kræfter på at styrke og udvikle faget. Arbejdet med at lægge økonomi og medlemsregistrering over til Dansklærerforeningen er derfor påbegyndt. Kassereren har for nyligt har sendt regnskab for 2016-2017 og budget for 2017-2018 til revision.

Afslutningsvist skal det nævnes, at bestyrelsen, på generalforsamlingen fik mandat til at tage beslutning om at ændre foreningens kontingent fra kr. 400,- til kr. 300,-. Skæringsdatoen for, hvornår vi overgår til den nye takst meldes ud efter næste bestyrelsesmøde.

 

NY BESTYRELSE

På generalforsamlingen var der også valg til bestyrelsen. Mange af de nuværende medlemmer ønskede at blive siddende og fik lov, men vi har sagt farvel til Lotte Borre Jakobsen, der selv valgte at træde ud. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til Lotte for indsatsen og for det gode samarbejde og til at ønske hende al mulig held og lykke fremover.

Og så vil vi også meget gerne sige velkommen til Malene Moesgaard Ludvigsen, der er blevet det nye medlem i bestyrelsen. Vi glæder os til at lære dig at kende og til samarbejdet.

Bestyrelsen består nu af følgende medlemmer: Formand Mette Wolfhagen Linnebjerg (Sct. Knuds Gymnasium), næstformand og kasserer Michael Højer (Favrskov Gymnasium), Iben Engberg (Hvidovre Gymnasium og HF), Line Arlien-Søborg (Skanderborg-Odder Center for Uddannelse), Margen Ott (Høje Taastrup Gymnasium), Nathalie Halphen (Roskilde Handelsgymnasium) og Malene Moesgaard Ludvigsen (Aalborg Tekniske Gymnasium).

 

Ellers er der bare tilbage at ønske alle redaktørerne i CUT tillykke med premieren på den nye version af medlemsbladet. Vi glæder os til at læse flere af alle de spændende og inspirerende artikler i altid præsenterer os for. Tak for det store arbejde.

Vi glæder os også til at opsamle og dele reformerfaringer fra alle mediefagslærere derude, så vi kan udvikle vores fag under den nye reform.

 

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen,

Mette Wolfhagen Linnebjerg og Michael Højer