af Inge K. Thøgersen

Dette er ikke en entydig succeshistorie, men et oplæg til inspiration til at arbejde med formidling af bæredygtighed i ’det nære’, altså lade eleverne formidle for hinanden, hvad de kan gøre på skolen for at bakke op om en mere klimavenlig skole. I rejseugen på Herning HF har eleverne mulighed for at vælge at rejse ’ud i det grønne’, fremfor Prag, Berlin eller andre destinationer. Eleverne rejser på tværs af klasser, og ’rejsen i det regionale grønne’ kaldes også ’hjemmeuge’. Projektet er lokalt forankret, og er et alternativ til udenlandsrejserne, som nogle elever af forskellige årsager ikke kan tilvælge.

Rammen for projektet er afledt af, at i 2 HF’ernes rejseuge er det ikke alle, der tager afsted. Derfor har vi forsøgt at skabe en (så vidt muligt) vedkommende uge for de såkaldte ’hjemmeelever’. Ugens overskrift har været ’Grøn uge’, dette er måske lige så slidt og diffust for eleverne som begrebet bæredygtighed.

Skolen har Friluftsrådets ’Det grønne flag’, og som led i skolens strategiarbejde med bæredygtighed, arbejders der med de 7 kriterier for at opnå dette. Vægten har især været på de to sidste; 6: Grøn undervisning og 7: Informér og involvér. Tværfagligheden har spillet ind i tilrettelæggelsen, og samtidig har der i planlægning af ugen været en opmærksomhed på studiekompetencer (idégenerering og innovative og formidlingsmæssige kompetencer).

Mediefags rolle var den praktiske proces med at skabe et audiovisuelt produkt, som kunne nudge eleverne til at agere mere bæredygtigt på skoleniveau. De skulle producere en medieproduktion på 30-60 sekunder, som var let tilgængelig i fællesrum. Eleverne skulle optage med egne kameraer (mobiler) og redigere i selvvalgte programmer. De blev tilbudt at arbejde i skolens Final Cut. 

Den mediefaglige vinkel har udspillet sig i den praktiske produktion. Eleverne arbejder sammen i grupper af 2-4 elever, og har selv kunnet vælge platform til deres produkt (Instagram, FB, TikTok, andre platforme). De skal sammen idegenerere og tilpasse deres arbejde til den afmålte tid. De fik 1 time om mandagen (dag 1) til at tænke på en vinkel på skolens arbejde med bæredygtighed – affaldssortering, madspild, strømforbrug, genbrug etc – og skrive strøtanker ned. Tirsdag var de på udflugt til Vesterhavet, hvor de først besøgte Omhu, hvor de blev opfordret til at filme/ fotografere, men det var begrænset hvad der kom af optagelser i kassen. Om eftermiddagen fik de mulighed for at lave en fortælling om biodiversitet efter besøg i ’Forundringens have’ ved Velling Højskole, men dette var vores HF-elever ikke helt målgruppen for – slet ikke i øsende regn.

Om onsdagen arbejdede de med udformning af produkt. Opgaven lød på at skabe et digitalt medieprodukt, som let kunne tilgås, for eksempel med en QR-kode tilknyttet et grafiske udtryk som de samtidig skulle designe til ophængning i skolens kantine. Grupperne kunne finde inspiration til vinkling i De 12 temaer under grønt flag og gå fra de generelle, og globale pointer til en mere lokal tilgang i formidlingen af skolens ’grønne profil’.

Mange så mest potentiale – eller at det var nemmest at lave – i affaldssorteringen, da en nudgingfilm, måske kunne få en funktion i det daglige. Udfordringen var klart at formidle dette budskab på den rigtige måde (her er oplagt et sted hvor eleverne ville have gavn af flere benspænd i opgaveformuleringen). Efter en fjerdedag på AU i Herning om kommunikation ’Zero-Waste-Day’ færdiggjorde eleverne deres produktioner. 

Afslutningsvis havde vi reception, hvor produktionerne blev fremvist, og de grafiske udtryk blev hængende i kantine, hvor produktionerne efterfølgende kan tilgås.

Æstetisk tekst + fotos:
“Verden er ikke din skraldespand”
Video: Skolens grønne gårde – med skrald

TikTok: Naturen er F…..
Powtoon
Program:
Dag 1Introduktion til ugen. Oplæg om bæredygtighed Workshop: Egenproduktion af læbepomade og lotion/ Genskab: udnytte affald i æstetisk kontekst. Egen refleksion over bidrag til bæredygtigt samfund Se filmen: Vores grønne planet (serie af 6 afsnit) Workshop – egen produktion af læbepomade og lotion
Dag 2Udflugt til fx Naturkraft: https://ringkobingfjordmuseer.dk/museer/naturkraft/ Omhu: https://www.om-hu.dk/
Dag 3Projekt: Opgave præsenteres – idégenerering/ kreativ proces – udarbejder produkt (medie
Dag 4Zero Waste Day AU: Program‚ Makerfest
Dag 5Reception for produkt: Udstilling af grafisk værk og se hinandens produktioner

Produktopgave:

Opgave 1A: ’Husk det grønne’  

Lav en lille medieproduktion om skolens arbejde med bæredygtighed. I skal overveje målgruppe og platform. I kan tage fat i optagelser + fotos fra ugen, og undersøge konkrete tiltag på skolen: Urtehaven, vegetardage, affaldssortering, energibesparende lys, pantcontainer mm.

Det bærende kan være et interview, en poetisk fortælling, en nudging instruks eller noget helt fjerde.  

Opgave 1B: ’Husk det grønne’ 

32 x 32 cm. Design ophæng i kantinen: Et visuelt statisk udtryk med QR-code (åbner jeres medieproduktion)

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *