Af Peter Winther Høymark, Stenhus Gymnasium

 

En bog af Henning Bøtner Hansen og Maria Rebekka Holm Andersen (forlaget Systime, 2019. Fås både som i-bog og fysisk bog).

 

Medielandskabet er i evig forandring og vores fag og undervisning er konstant udfordret i ønsket om at opfange det nye, det spændende og det relevante. Fagbilaget beskriver jo vores fags identitet som de levende billeder, film, TV og de nyere medier, i en kommunikativ, æstetisk, kulturel og samfundsmæssig kontekst. Heldigvis har vi gode og erfarne kolleger til at hjælpe os og som kan skrive en god og anvendelig bog, som vi alle kan få stor glæde af. Denne bogs emne er de korte medieformater. Det er meget forskelligartede formater, men de har det til fælles, at de typisk ikke varer længere end to minutter. Traileren, titelsekvensen, musikvideoen, kampagnespottet og de digitale fortællinger – Vlogs og p2p-videoer – er i fokus i bogen. Forfatterne lægger vægt på at sætte disse formater i relation til vores aktuelle medielandskab og de kontekster, de indgår i, primært produktion, distribution og mediebrug.

Bogen indledes med et teoretisk-analytisk kapitel, der giver en grundig beskrivelse af det nye medielandskab og introducerer og diskuterer kendte og mindre kendte begreber, der danner baggrund for analysen af de korte medieformater. Det er lærerens kapitel, men det indeholder en række gode eksempler og forslag til øvelser, man kan lave i på mediefagsholdet, som konkretiserer hovedlinjer i vores komplekse mediehverdag og inddrager elevernes egne erfaringer og mediebrug.

De øvrige fem kapitler følger en fælles komposition. Hvert kapitel følger en genre: traileren, titelsekvensen, musikvideoen, kampagnespottet og de digitale fortællinger. Først defineres genren og det typiske indhold. Dernæst ses på dramaturgi og øvrige virkemidler, og det samles til en egentlig analysemodel for genren.

Genrens produktions- og markedsforhold gennemgås, og det bliver genrens historie og udvikling også. Hertil kommer der forslag til analytiske opgaver ud fra spændende eksempler og praktiske opgaver med idéer til egen produktioner inden for genren. Bogen sprudler af gode eksempler og spændende opgaver.

Måske vil mange mediefagslærere især interessere sig for de to sidste kapitler. De rummer gennemgangen af de sidste nye formater, der er blevet inddraget i vores undervisning. Kampagnernes brug af videoformatet gennemgås med fokus på reklamekampagner, politiske kampagner, hvervekampagner, imagekampagner og informationskampagner. Her er der igen masser af gode eksempler og gode øvelser til brug i undervisningen. At begge forfattere også er dansklærere stråler tydeligt igennem i dette kapitel, hvor kommunikationsaspektet sætter rammen for forståelsen. Med andre ord kan dansklærere også finde anvendelse for denne bog. Også i danskfaget optræder kampagner nu som relevante genrer og formater i undervisningen.

Det sidste kapitel, som behandler de digitale formater, som vi møder dem på YouTube eller andre platforme, kan man i denne bog få en række forslag til, hvordan man skal inddrage i sin undervisning. Og samtidig får vi en grundig indføring i kompleksiteten af genrer, som florerer på de sociale medier. Her bliver især den markedsmæssige og etiske kontekst relevant med henblik på den mere eller mindre skjulte reklamefinansiering af YouTub’erne og influenterne.

Med andre ord bliver man mere end godt klædt på til at give sig i kast med de korte medieformater ved at læse denne gode bog, som absolut er anbefalelsesværdig.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *